Informacje dotyczące realizowanego Projektu „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap I”, obejmującego przebudowę jazów sektorowych na jazy klapowe na stopniach wodnych w Januszkowicach, Wróblinie i Zwanowicach.

 

Lokalizacja Projektu:

  • stopień wodny Januszkowice jest położony pomiędzy stopniami wodnymi w Kędzierzynie-Koźlu i Krępna, w 105,600 km rzeki Odry, na terenie gmin: Reńska Wieś, powiat Kędzierzyn-Koźle (brzeg lewy) oraz Zdzieszowice, powiat Krapkowice (brzeg prawy).
  • stopień wodny Wróblin usytułowany jest między stopniami wodnymi w Opolu i Dobrzeniu, w 157,700 km rzeki Odry, na terenie miasta Opola.
  • stopień wodny Zwanowice zlokalizowany jest między stopniami wodnymi Ujście Nysy i Brzeg, w 185,160 km rzeki Odry, na terenie gmin: Skarbimierz, powiat Brzeg (brzeg lewy) oraz Popielów, powiat Opole (brzeg prawy).

Wszystkie trzy stopnie znajdują się na terenie województwa opolskiego.

 

Cel Projektu:

Dostosowanie rzeki Odry do parametrów III klasy drogi wodnej na sumarycznym odcinku o długości ok. 19,40 km poprzez zapewnienie stałego, niezmiennego poziomu piętrzenia wody, gwarantującego żeglugę na Odrze, który zagwarantują napędzane hydraulicznie zamknięcia klapowe wraz z automatycznym i zdalnym sterowaniem. Oprócz zagwarantowania utrzymania stałych głębokości żeglugowych, niezależnych od wielkości przepływów w rzece, zamknięcia klapowe pozwolą także na znacznie bezpieczniejsze przepuszczanie wód powodziowych i kry lodowej.

Przyszłościowy plan osiągnięcia na tym odcinku rzeki Odry IV klasy drogi wodnej będzie wymagał modernizacji istniejących śluz i ich awanportów oraz regulacji i dostosowania koryta rzeki do określonych parametrów żeglugowych, natomiast nie będzie konieczna kolejna przebudowa tych jazów.

W następnych etapach przebudowane zostaną pozostałe, wyeksploatowane jazy sektorowe na opolskim odcinku rzeki Odry.

 

Aktualna wartość Projektu: 107.136.949,44 zł
Wkład BP: 16.653.227,33 zł
Wkład UE: 90.483.722,11 zł

 

Okres realizacji Inwestycji:

  • roboty budowlano-montażowe: grudzień 2016 r. - sierpień 2021 r.
  • przekazanie obiektów do eksploatacji i rozliczenie inwestycji - grudzień 2021 r.

 

Zakres inwestycji:

Projekt obejmuje przebudowę trzech istniejących jazów sektorowych, znajdujących się w Januszkowicach, Wróblinie i Zwanowicach, na jazy klapowe z napędem hydraulicznym oraz automatycznym i zdalnym sterowaniem, a także budowę lub przebudowę obiektów towarzyszących.