Informacje dotyczące realizowanego Projektu „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - woj. opolskie (etap II)”, obejmującego przebudowę jazów sektorowych na jazy klapowe na stopniach wodnych w Krępie, Groszowicach, Dobrzeniu.

Lokalizacja Projektu:

  • Stopień Wodny Krępa znajduje się na terenie Gminy Walce i Gminy Zdzieszowice w powiecie krapkowickim, w województwie opolskim. Istniejący jaz Krępa zlokalizowany jest w korycie rzeki Odry w km 114+500;
  • Stopień Wodny Groszowice znajduje się na terenie Gminy Prószków i Gminy Miasto Opole w powiecie opolskim, w województwie opolskim. Istniejący jaz Groszowice zlokalizowany jest w korycie rzeki Odry w km 144+750
  • Stopień Wodny Dobrzeń znajduje się na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w powiecie opolskim, w województwie opolskim. Istniejący jaz w Dobrzeniu zlokalizowany jest w korycie rzeki Odry w km 164,200.

Powyższe trzy stopnie znajdują się na terenie województwa opolskiego.

Cel Projektu:
Podobnie jak przy przebudowie jazów objętych etapem I celem inwestycji jest dalsze dostosowanie rzeki Odry do parametrów III klasy drogi wodnej na sumarycznym odcinku o długości ok. 20,00 km poprzez zapewnienie stałego poziomu piętrzenia wody, gwarantującego żeglugę na rzece Odrze. Także przyszłościowy plan osiągnięcia na tym odcinku rzeki Odry IV klasy drogi wodnej nie będzie wymagał dalszej modernizacji tych jazów i zostanie ograniczony do przebudowy istniejących śluz oraz ich awanportów a także regulacji i dostosowania koryta rzeki do wymaganych parametrów żeglugowych.

 

Aktualna wartość Projektu: 201.710.300,01 zł
Wkład BP: 64.367.121,76 zł
Wkład UE: 130.843.908,92 zł
Środki własne PGW WP: 6.499.269,33 zł

 

Okres realizacji Inwestycji:
- roboty budowlano-montażowe: październik 2020 r. – październik 2023 r.
- przekazanie obiektów do eksploatacji i rozliczenie inwestycji - grudzień 2023 r.

 

Zakres inwestycji:
Projekt obejmuje przebudowę trzech istniejących na stopniach wodnych Krępa, Groszowice i Dobrzeń jazów sektorowych na jazy klapowe z napędem hydraulicznym oraz automatycznym i zdalnym sterowaniem, a także budowę lub przebudowę obiektów towarzyszących (przepławki dla ryb, tamy rozdzielcze, ubezpieczenia brzegowe, ubezpieczenia poszurów, kładki technologiczne, sterownie i maszynownie).