Informacje dotyczące realizowanego Projektu pn.: „Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu – Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy, gm. Bieruń, pow. bieruńsko – lędziński”.

 

Nazwa zadania: „Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu – Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy, gm. Bieruń, pow. bieruńsko – lędziński – III etap w zakresie odcinka: km 1+400-1+780”.

 

Lokalizacja Projektu:

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w województwie śląskim, powiat bieruńsko-lędziński, gmina Bieruń.

 

Aktualna, szacunkowa wartość inwestycji: 19.961.364,00 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego Hydromex z Sosnowca

Umowa nr GL.ROZ.2810.81.2021.MPS z 10.09.2021 r., na kwotę: 1.612.985,00 zł

W ramach rezerwy celowej 44 zakwalifikowane zostały również odszkodowania za zajęte grunty w ramach decyzji PNRI – 25 814 zł

Łączna kwota finansowania z rezerwy celowej 44: 1.638.799,00 zł

 

Termin zakończenia zadania: 10.12.2021 r.

 

Zakres inwestycji:

Projekt obejmuje wykonanie prac na lewostronnym obwałowaniu rzeki Wisły w km 1+400-1+780 projektowanego wału, na odcinku 380 metrów, wraz z przebudową przepustu wałowego P4 w km 1+436.