Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista/Starszy Specjalista

 w Wydziale/Dziale Zgód Wodnoprawnych

 Miejsce pracy:

RZGW Gliwice ul. Sienkiewicza 2,

ZZ Gliwice ul. Robotnicza 2

ZZ Katowice ul. Plac Grunwaldzki 8-10

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1.Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych  z wydawaniem  pozwoleń wodnoprawnych i innych spraw  należących  do organu właściwego do wydawania pozwoleń wodnoprawnych w tym samodzielna analiza formalna i rzeczowa wniosków  (wraz z operatami  wodnoprawnymi, instrukcjami gospodarowania wodą i innymi niezbędnymi dokumentami).

2.Prowadzenie postępowań  administracyjnych  w sprawach ustanawiania stref ochronnych, urządzeń wodnych.

3.Prowadzenie postępowań  administracyjnych  w sprawach podlegających zgłoszeniu, jeżeli organ I instancji wniósł sprzeciw oraz współpraca  z użytkownikami wód.

4.W zależności od potrzeb branie udziału w rozprawach administracyjnych oraz przeprowadzanie oględzin w terenie.

 

Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, prawnicze lub administracyjne,
 • doświadczenie zawodowe co najmniej: 1 rok w zakresie gospodarki wodnej lub 1 rok przy prowadzeniu postępowań w zakresie udzielania pozwoleń  wodno-prawnych lub postępowań administracyjnych
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • biegła znajomość obsługi programu MS Office, Excel,
 • znajomość zagadnień z zakresu: gospodarki wodnej,  melioracji, budownictwa wodnego, hydrotechniki, hydrologii, hydrogeologii, postępowań administracyjnych
 • znajomość: Prawa wodnego, Prawa Ochrony Środowiska i  Kodeksu postępowania  administracyjnego

 

Pozostałe wymagania niezbędne:

 

 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • analityczne myślenie i kreatywność,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy z zespołem,
 • rzetelność, systematyczność, terminowość,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu,

 

Wymagania dodatkowe:

 

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub innych instytucjach, 

na stanowisku, które wymagało znajomości stosowania przepisów prawa administracyjnego, wodnego,

 • operatywność, komunikatywność,

 

 Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,
 • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
 • możliwość korzystanie z bazy noclegowej na terenie całego kraju

 

Wymagane dokumenty:

 

 • CV,
 • List motywacyjny (mile widziany)

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

 w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice ( I piętro, pokój nr 103 ), z dopiskiem: „ Specjalista

 w Wydziale/Dziale Zgód Wodnoprawnych / RUZ/ZUZ /11/2019." zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 31.01.2020

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.