Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest pod linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r10905,Remont-sluzy-malej-stopien-wodny-Krapkowice-Etap-V.html