Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest pod linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r11948,Remont-sluzy-malej-stopien-wodny-Katy-Etap-I.html