Dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia dostępna jest pod linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12103,Awaryjne-zabezpieczenie-walow-przeciwpowodziowych-rz-Odry-Narok-w-km-3464-Opole-.html