Dokumentacja przedmiotowego zamówienia dostępna jest pod linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12607,Wycinka-drzew-na-terenie-Zarzadu-Zlewni-w-Gliwicach.html