Dokumentacja przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13216,Remont-sluzy-malej-stopien-wodny-Groszowice-Etap-I.html