Dokumentacja przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13600,Wycinka-drzew-krzewow-na-terenie-ZZ-Opole.html