Dokumentacja przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13923,Wycinka-drzew-na-terenie-Zarzadu-Zlewni-w-Gliwicach.html