Dokumentacja przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r14102,Wymiana-kotlow-CO-w-budynkach-RZGW-Gliwice.html