Dokumentacja przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r14890,Remont-sluzy-malej-stopien-wodny-Krepa-Etap-V.html