Stopień wodny na Odrze w Krapkowicach już wkrótce zyska zupełnie nową komorę śluzy. Zmodernizowana zostanie też istniejąca komora śluzy pociągowej, obiekty towarzyszące oraz infrastruktura obiektu. To wszystko za sprawą rozpoczętych właśnie prac budowlanych, których zakończenie planowane jest na III kwartał 2023 r.

Podczas dzisiejszej konferencji na stopniu wodnym Krapkowice przedstawione zostały szczegółowe plany modernizacji tego obiektu, nastąpiło także symboliczne, rozpoczynające inwestycję, wbicie łopaty w ziemię. W spotkaniu uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca, Dyrektor PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Mirosław Kurz, Dyrektor Biura Wojewody Opolskiego Dariusz Sitko, Radny Sejmiku Województwa Opolskiego Bogdan Tomaszek, Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, Starosta Krapkowicki Maciej Sonik, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Bogdan Zwoliński, Prezes Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego „POM” Sp. z o.o. Andrzej Kulpa, a także wielu innych znamienitych gości.

W trakcie konferencji głos zabrał Sekretarz Stanu Grzegorz Witkowski - Naszą ambicją jest, aby Odrzańska Droga Wodna stała się najmniej emisyjną trasą w Polsce w XXI w. Dokończyliśmy już wiele podobnych inwestycji w całym kraju, stawiając sobie za cel zamianę rzeki Odry w żeglowną drogę wodną, przynajmniej do 5. stopnia żeglowności. Dziś pracujemy również nad przyszłością samej żeglugi śródlądowej w naszym kraju. Tak, aby największy port znajdował się w Szczecinie lub Świnoujściu, a nie w Hamburgu.

- To historyczny dzień. Wkraczamy w nową erę. Dzisiejszą inwestycją dostosowujemy bowiem Odrę do klasy międzynarodowej, do tego, by stała się niczym autostrada dla samochodów. Cały czas jesteśmy nastawieni na nowe inwestycje w drogi wodne, które będziemy realizować – zaznaczył Prezes Wód Polskich Przemysław Daca. - Apeluję do kapitanów żeglugi, którzy błąkają się po wodach w Europie i na całym świecie, aby wrócili na polskie drogi wodne – dodał.

- Dużo się dzieje w regionie opolskim i to również dzięki Wodom Polskim. Inwestycje, które realizujemy, mają na celu przede wszystkim odbudowę gospodarki wodnej. Budujemy dla innych i cieszę się, że tyle inwestycji jest na bieżąco realizowanych – powiedział Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach Mirosław Kurz.

W trakcie konferencji głos zabrał także Radny Sejmiku Województwa Opolskiego Bogdan Tomaszek - Odrzańska Droga Wodna przez ostatnie 12 lat opierała się na przekonywaniu innych, że opłaca się w nią inwestować. Teraz się to udaje i mam nadzieję, że efektów tych inwestycji będzie coraz więcej.

W sprawie rozpoczynanej modernizacji wypowiedział się także Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura - Cieszę się, że dziś jest dzień, w którym spełniają się marzenia mieszkańców Krapkowic. Cieszy mnie, że Odra wraca do życia. Nierealny jeszcze kilka lat temu plan przywrócenia żeglowności na tej rzece powoli się spełnia. Mamy czym się pochwalić. Cały czas budujemy i myślę, że ważne jest dla wszystkich, aby Odra wróciła do swojej dawnej świetności.

Celem rozbudowy i modernizacji obiektu, znajdującego się przy ulicy B. Chrobrego w Krapkowicach, jest rozwój i usprawnienie drogi wodnej na Odrze oraz usprawnienie niskoemisyjnych systemów transportu przyjaznych środowisku, w tym o obniżonym poziomie hałasu, a także promowanie zrównoważonej mobilności lokalnej i regionalnej. Rezultatem realizacji zadania będzie większe wykorzystanie przyjaznego środowisku transportu i utrzymanie odpowiednich parametrów śródlądowych dróg wodnych. Projekt wpisuje się w cele szczegółowe POIiŚ priorytetu inwestycyjnego III, w ramach działania 3.2 „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych”.

W ramach prowadzonych prac wybudowana zostanie nowa komora śluzy o parametrach użytkowych 190m długości i 12m szerokości z głową pośrednią, wraz z wyposażeniem technicznym, mechanicznym i hydraulicznym, w skład którego wejdą wrota wsporne, zamknięcia kanałów obiegowych i zamknięcia remontowe. Przebudowana zostanie również istniejąca komora śluzy pociągowej co zapewni dwukomorowy standardowy układ i zagwarantuje ciągłość i bezpieczeństwo żeglugi na drodze wodnej. W miejscu poprzedniej powstanie również nowa sterownia główna, a kompleksową modernizację przejdą obiekty towarzyszące oraz infrastruktura śluzy.

Koszt prac budowlanych wyniesie około 209 mln zł, z czego 186,21 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), a 33,04 mln zł ze środków Budżetu Państwa. Wykonawcą prac budowlanych jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „POM” Spółka z o.o., Projektantem PBW Inżynieria Sp. z o.o., Inżynierem Kontraktu TPF Sp. z o.o., a Nadzór geodezyjny pełni natomiast Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK WROCŁAW Spółka z o.o.

Pełny zakres robót, które zostaną wykonane na śluzie:

 1. Wykonanie nowej śluzy o długości użytkowej 190 m i szerokości 12 m z głową pośrednią i głębokością na progu górnym 3,5 m i progu dolnym 4 m o konstrukcji żelbetowej dokowej, z wrotami i kanałami obiegowymi w głowach, z mostem drogowym nad głową dolną śluzy o prześwicie 5,25 m ponad Wysoką Wodą Żeglowną i świetle 25,56 m i peronami, a także drenażem podłużnym wzdłuż peronów. Nowa śluza będzie wykonana w odległości 60 m od istniejącej śluzy pociągowej.
 2. Przebudowa śluzy pociągowej, polegająca na przebudowie komory śluzy na konstrukcję dokową, podwyższenie peronów o 20 cm, modernizacja głowy górnej i dolnej z wydłużeniem ich w kierunku awanportów wraz z wymianą wrót i przebudową kanałów obiegowych, wykonanie drenaży wzdłuż peronów, zwiększeniem światła mostu nad głową dolną do 19,76 m oraz z wykonaniem nowego wyposażenia technologicznego.
 3. Przebudowa górnego awanportu śluzy pociągowej z ukształtowaniem i ubezpieczeniem skarp oraz wykonaniem schodów, placu składowego na zamknięcia remontowe, kierownic i pomostu stalowego oraz dalb cumowniczych.
 4. Wykonanie górnego awanportu śluzy nowej o głębokości 3,5 m długości 350 m i szerokości 45 m wraz z ubezpieczeniem skarp, schodami skarpowymi, kierownicami, dalbami cumowniczymi i pomostami.
 5. Przebudowa awanportu dolnego śluzy pociągowej z poszerzeniem i pogłębieniem, ubezpieczeniem skarp, wykonaniem schodów i kierownic.
 6. Wykonanie awanportu dolnego śluzy nowej o długości 260 m, szerokości 50 m i głębokości 3,5 m, wraz z ubezpieczeniem skarp, wykonaniem schodów skarpowych, kierownic, dalb cumowniczych, pomostów, slipu i postojowiska dla łodzi służbowych.
 7. Pomiędzy awanportami dolnymi zostanie wykonana tama rozdzielcza wraz z ubezpieczeniem, dalbami i postojowiskiem dla obiektów pływających.
 8. Przebudowa rzeki Sonia wraz z wykonaniem nowego przepustu syfonowego składającego się z dwóch przewodów żelbetowych o średnicy 2 m pod awanportami górnymi i tamą rozdzielczą z przyczółkami o długości 132 m, przełożeniem koryta potoku wraz z ubezpieczeniem skarp na odcinku 270 m i z zasypaniem starego koryta, wykonanie przepustu przez nasyp drogowy o długości 33 m.
 9. Wykonanie nasypów łączących głowy górne śluz i nasypu przy lewym peronie nowej śluzy wraz z zjazdami i ubezpieczeniem – nasypy te będą chroniły śluzy przed napływem wód wezbraniowych.
 10. Wykonanie nowej 3-kondygnacyjnej sterowni śluzowej przy głowie górnej śluzy nowej wraz z niezbędnym wyposażeniem i przyłączami, z częścią socjalną i częścią przeznaczoną do monitorowania pracą stopnia i sterowania śluzą.
 11. Wykonane zostaną również nowe drogi i place manewrowe, nowa instalacja elektryczna i oświetleniowa, system monitorujący i alarmowy, aparatura kontrolno- pomiarowa obiektów.