Wody Polskie w Gliwicach rozpoczynają trzeci etap modernizacji i nadbudowy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, znajdującego się w Bieruniu-Czarnuchowicach. Głównym celem realizowanych prac jest zabezpieczenie mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego przed niszczycielskimi skutkami zalań i podtopień.

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu, który zakłada umocnienie lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w zakresie odcinka km: 1 + 400 – 1 + 780. Oznacza to, że działania prowadzące do modernizacji i nadbudowy obiektu prowadzone będą od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ulicy Mielęckiego 82) do mostu przy ulicy Warszawskiej (droga nr 44). Odwodnione zostaną również tereny zawala wałów rzeki Przemszy.

Poprzedni etap realizowanego zadania zakończył się w 2019 roku. Dzięki temu wykonano kolejny krok ku zabezpieczeniu powiatu bieruńsko-lędzińskiego przed ewentualnymi stratami spowodowanymi zalaniami i podtopieniami. Wystarczy wspomnieć zniszczenia, które powstały w wyniku powodzi z 1997 i 2010 roku. Wtedy to właśnie wody powodziowe wywołały dotkliwe uszkodzenia infrastruktury i dobytku bierunian. Kilkaset budynków znalazło się pod wodą, a także doszło do zagrożenia epidemiologicznego ze względu na zalaną oczyszczalnię ścieków. Remontowane obwałowanie już teraz chroni w sposób pośredni lub bezpośredni obszar 40 km2 oraz 20 tys. mieszkańców gminy Bieruń.

W zakresie realizowanych prac w ramach rozpoczynającego się III etapu inwestycji, przewidziano m. in. uszczelnienie korpusu wału oraz zagęszczenie jego wierzchniej warstwy. Zostanie także wykonany drenaż w stopie skarpy, który umożliwi odwodnienie zawala na odcinku km 1 + 400 – 1+ 436. Powstanie także droga technologiczna w koronie wału.

Wartość projektu wynosi 1 612 985 zł. Inwestycja zostanie wykonana przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „HYDROMEX” z Sosnowca. Rzeczowe prace budowlane w obrębie obwałowania rozpoczęły się w poniedziałek 13 września, przekazaniem placu budowy wykonawcy. Ukończenie wszystkich zadań w ramach modernizacji zostało zaplanowane dzień 10 grudnia 2021 r. Poniżej prezentujemy zakres wybranych prac, przewidzianych do realizacji:

 

  • zdjęcie korpusu wału do rzędnej wody miarodajnej;
  • zagęszczenie wierzchniej warstwy istniejącego korpusu walcem wibracyjnym;
  • wyniesienie korony wału do poziomu wody kontrolnej;
  • uszczelnienie korpusu wału;
  • wykonanie drenażu w stopie skarpy odpowietrznej zapewniającego odwodnienie zawala;
  • przebudowa przepustu wałowego;
  • wykonanie drogi technologicznej w koronie wału;
  • wyniesienie korony wału do rzędnych projektowanych wraz z zagęszczeniem oraz pokryciem skarp warstwą min. 30 cm humusu z nasionami traw.