Radni Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wody Polskie w Gliwicach na zbiorniku przeciwpowodziowym Racibórz Dolny. Celem wizyty było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania tego obiektu hydrotechnicznego.

Spotkanie odbyło się 16 września 2021 r. i było poświęcone roli, jaką pełni zbiornik w kontekście ochrony przeciwpowodziowej Kędzierzyna-Koźla. Obiekt ten po raz pierwszy swoją funkcjonalność zaprezentował w październiku 2020 r., kiedy zapobiegł ryzyku zalania jednoimiennego szpitala, zlokalizowanego w tym mieście, jednostki strategicznej pod kątem walki z pandemią covid-19. Fala wezbraniowa, powstała wówczas na Odrze w wyniku w obfitych opadów deszczu, została spłaszczona przez zbiornik, dzięki czemu placówka została uchroniona przed poważnymi zniszczeniami.

W trakcie wizyty kędzierzyńscy radni spotkali się z kierownikiem zbiornika oraz z kierownikiem Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Spotkanie to było okazją do zapoznania się z ogólnymi informacjami na temat obiektu, a także z zasadami działania jego sterowni i maszynowni. Ponadto, radni udali się na Budowlę Przelewowo-Spustową, główny element zbiornika, gdzie dokładnie przyjrzeli się mechanizmom regulowania przepływu wody.