Zakończyła się modernizacja Stopni Wodnych we Wróblinie, w Januszkowicach oraz Zwanowicach, która obejmowała przebudowę jazów sektorowych na klapowe. Z okazji tego wydarzenia Wody Polskie w Gliwicach zorganizowały uroczystą konferencję, podsumowującą wykonane zadanie, która odbyła się na pierwszym z obiektów.

Projekt pod nazwą „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap I” realizowany był od grudnia 2016 r. do sierpnia 2021. W tym czasie wykonane zostały roboty budowlano-montażowe na trzech stopniach wodnych objętych zadaniem, które obejmowało przebudowę jazów sektorowych na klapowe.

Nowe jazy zapewnią stały poziom piętrzenia wody, co gwarantować będzie stabilne i bezpieczne warunki dla żeglugi. Ponadto, dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań podniesie się poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarze Odrzańskiej Drogi Wodnej. Automatyczne, napędzane hydraulicznie zamknięcia klapowe pozwolą na znacznie bezpieczniejsze przepuszczanie wód powodziowych i kry lodowej. Ma to związek m. in. z możliwością ich szybszego otwierania i zamykania, które w przypadku jazów sektorowych trwało nawet kilka godzin. Wszystko dlatego, że jazy sektorowe, wybudowane w latach 70-tych i 80-tych były podatne na zjawiska lodowe, a ich funkcjonowanie wiązało się z licznymi ryzykami, także dla obsługi. Wyeksploatowane jazy Odrzańskiej Drogi Wodnej były coraz bardziej awaryjne, a koszty usuwania usterek stanowiły znaczący wydatek. Dlatego też podjęto decyzję o ich modernizacji.

W wydarzeniu podsumowującym zakończenie realizacji projektu, które odbyło się na Stopniu Wodnym we Wróblinie, udział wzięli m.in. Grzegorz Witkowski – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury, Jacek Wasik – Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej, Sławomir Kłosowski – Wojewoda Opolski, reprezentanci samorządu lokalnego, a także przedstawiciele Wód Polskich: Przemysław Daca – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Mirosław Kurz – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Marcin Jarzyński – Zastępca Dyrektora RZGW w Gliwicach ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, przedstawiciele kierownictwa Stopnia Wodnego Wróblin oraz głównych wykonawców: firmy PORR S.A., HaskoningDHV Polska i Hydroprojekt Wrocław Sp. z o. o.

W trakcie konferencji głos zabrał Prezes Przemysław Daca:

- Przedmiotowa inwestycja to jedna z wielu realizowanych w regionie opolskim. W pierwszej kolejności podziękowania należą się przede wszystkim pracownikom RZGW w Gliwicach i RZGW we Wrocławiu za włożony trud w jej realizację – stwierdził Prezes Wód Polskich.

Swoje przemówienie wygłosił także Dyrektor Mirosław Kurz:

- Pomimo że nie był to łatwy projekt, a przed zespołem realizującym inwestycję stały różne wyzwania, jestem szczęśliwy, że z powodzeniem udało nam się go ukończyć. Modernizację kontynuujemy w drugim etapie na jazach w Krępnej, Groszowicach i Dobrzeniu – stwierdził Mirosław Kurz.

Nie zabrakło również podziękowań dla osób szczególnie blisko związanych z realizacją zadania:

- Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim za włożony trud i zaangażowanie w podniesienie funkcjonalności tego obiektu hydrotechnicznego. Przede wszystkim dziękuję panu Abdullahowi Al-Selwi – Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Opolu, panu dyrektorowi Marcinowi Jarzyńskiemu oraz panu Mariuszowi Skrzypczakowi – odpowiedzialnemu za przedmiotową inwestycję, jak również całemu zespołowi jednostki realizującej projekt – powiedział Dyrektor RZGW w Gliwicach.

Opinię na temat transportu wodnego wyraził Wojewoda Opolski – Sławomir Kłosowski:

- Nie muszę nikogo przekonywać o zasadności rozwijania żeglugi śródlądowej. Jest to bowiem nie tylko kwestia ochrony środowiska, ale również oszczędności. Liczymy, że już niedługo te wszystkie obiekty zostaną należycie wykorzystane. Już teraz zainwestowane w region pieniądze mają dla niego wartość niewymierną.

Szacunkowa wartość całej inwestycji wynosi 107 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.