Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach uroczystą inauguracją przywitał uczestników i partnerów drugiej edycji programu "Szkoła Przyjazna Wodzie - Aktywni Błękitni". Wydarzenie w formie zdalnej odbyło się w czwartek 2 grudnia.

"Szkoła Przyjazna Wodzie - Aktywni Błękitni" to autorski projekt Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który dedykowany jest klasom I-VIII szkół podstawowych. Jego głównym celem jest przekazywanie wiedzy, często wykraczającej poza przyjętą podstawę programową, z takich obszarów jak lokalna gospodarka wodna, w tym m. in. zasady zrównoważonego wykorzystywania zasobów wodnych w celu uniknięcia suszy albo zasady zachowania w trakcie powodzi i minimalizowania ich skutków. Uczestnicy "Aktywnych Błękitnych" mogą również  zwiedzać obiekty hydrotechniczne w celu pogłębiania wiedzy z zakresu tematycznych działań prowadzonych w najbliższym otoczeniu. Co więcej, uczniowie mają możliwość udziału w pokazach, ćwiczeniach i lekcjach na temat bezpieczeństwa w trakcie rekreacji na zbiornikach wodnych, organizowanych przez Straż Pożarną, Policję oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Program prowadzony jest również przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, a jego patronem honorowym są Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Kuratoirum Oświaty w Katowicach i Opolu. Patronem medialnym są TVP 3 Katowice oraz TVP 3 Opole. Ponadto partnerem tegorocznej edycji zostali Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz Komenda Wojewódzka Policji w Opolu.

W piątkowym spotkaniu, inaugurującym edycję 2021/2022, udział wzięli przedstawiciele 32 szkół z województwa śląskiego i opolskiego, które do zakończenia roku szkolnego przekazywać będą uczniom wiedzę z zakresu tematycznego programu.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w naszym wydarzeniu! Życzymy samych sukcesów edukacyjnych!