IMG 20220202 WA0009

 

 

Z dniem 2 lutego br. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach uzyskał decyzję pozwolenia budowlanego na modernizację stopnia wodnego Ujście Nysy. Decyzja, wydana przez Wojewodę Opolskiego Sławomira Kłosowskiego, to jeden z kluczowych dla realizacji inwestycji etapów, umożliwiający Wodom Polskim w Gliwicach w niedalekiej przyszłości przystąpienie do budowy nowego jazu, jak również modernizacji śluz na stopniu wodnym. Przedmiotowe pozwolenie zostało przekazane Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Marcinowi Jarzyńskiemu w trakcie środowego spotkania z Wojewodą Opolskim.

 

Celem Zadania pn. „Budowa jazu, przebudowa śluzy małej, modernizacja śluzy pociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi”, realizowanego w ramach Projektów: „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,5 rzeki Odry wraz z infrastrukturą towarzyszącą” i „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Ujście Nysy wraz z przebudową awanportów oraz obiektów towarzyszących” jest przede wszystkim rozwój i usprawnienie żeglugi śródlądowej na Odrzańskiej Drodze Wodnej.

 

Jak zaznaczył Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski: „Bardzo cieszą mnie inwestycje takie, jak modernizacja stopnia wodnego Ujście Nysy, są bowiem realizacją marzenia o uczynieniu Odry efektywnym i ekologicznym szlakiem transportowym. Z tego też powodu pragnę serdecznie podziękować Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Panu Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi oraz Panu Ministrowi Markowi Gróbarczykowi, za to, że trzymają rękę na pulsie żeglugi. Dziękuję także Panu Prezesowi Wód Polskich Przemysławowi Dacy, ponieważ wiem, że całe Kierownictwo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest sprzymierzeńcem oraz orędownikiem odrzańskiej żeglugi. Dziękuję również serdecznie wszystkim tym, którzy pracowali nad przedmiotową kwestią już od samego początku. Spoglądając na dotychczas zrealizowane przez Wody Polskie w Gliwicach inwestycje, jestem przekonany, że także ta, dla której przekazujemy dziś stosowne pozwolenie, zakończy się pełnym sukcesem. W tym miejscu pragnę zachęcić wszystkich Was, armatorów dysponujących środkami transportu, abyście skorzystali z pojawiającej się możliwości, ponieważ to właśnie dla Was podejmujemy nasze starania i przeznaczamy środki finansowe na rozwój Odrzańskiej Drogi Wodnej. Zależy nam, abyście już wkrótce mogli w pełni z niej korzystać.”

 

Głos zabrał również Marcin Jarzyński, Dyrektor RZGW w Gliwicach: „Rezultatem przeprowadzonych w ramach przedmiotowego Zadania prac będzie podniesienie parametrów tej części Odrzańskiej Drogi Wodnej, co umożliwi w przyszłości szersze wykorzystywanie przyjaznych środowisku, niskoemisyjnych form transportu. Inwestycja ta ma także strategiczne znaczenie społeczno-gospodarcze dla regionu. Jest jednocześnie dowodem kompleksowego podejścia Wód Polskich do modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Cieszę się zatem, że wspólnie ze służbami Wojewody Opolskiego udało nam się zrobić ten kolejny już ważny krok - uzyskanie pozwolenia na budowę to dla nas bowiem ostatni kamień milowy w przygotowaniu inwestycji. Dzięki tej decyzji, kolejnej zresztą, którą otrzymaliśmy od Pana Wojewody, będziemy mogli przystąpić do działań związanych z procedurą przetargową, następnie zaś do rozpoczęcia samych prac. Realizacja inwestycji pozwoli na zapewnienie stałego poziomu piętrzenia wody dla żeglugi, co oznacza, że armatorzy będą mogli pewnie i bezpiecznie wkroczyć na Odrę.”

 

 

Uzyskane pozwolenie na budowę to kluczowy dokument, którego wydanie poprzedził szereg wcześniejszych wniosków i decyzji administracyjnych. Za ich sprawą ku końcowi zmierza etap przygotowawczy inwestycji, przybliżając tym samym Wody Polskie do zasadniczej realizacji. Przypomnijmy, że w lipcu 2019 r. Wójt Gminy Popielów wydał dla Projektu konieczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W międzyczasie uzyskano także decyzję pozwolenia wodnoprawnego.

 

Wody Polskie w Gliwicach zdecydowały się przystąpić do realizacji przedmiotowego Projektu z uwagi na wyeksploatowanie istniejącego na stopniu wodnym Ujście Nysy jazu - jednej z dwóch ostatnich, archaicznych i zabytkowych budowli tego typu. Przede wszystkim jednak, działanie jazu, oparte na przestarzałych metodach regulacji piętrzenia charakteryzuje się wysoką zawodnością, nie dając przy tym pewności co do bezpieczeństwa jego użytkowania.

 

Realizacja przedmiotowego Zadania obejmie więc przede wszystkim przebudowę ulokowanego na stopniu wodnym jazu kozłowo-iglicowego na bardziej niezawodny obiekt klapowy (trzyprzęsłowy jaz klapowy), jak również modernizację znajdujących się tutaj śluz: małej i pociągowej. Całkowity zakres robót, planowanych na stopniu wodnym Ujście Nysy, uwzględnia częściową rozbiórkę istniejącego jazu kozłowo-iglicowego, budowę nowego jazu klapowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą około 100 m powyżej przedmiotowego jazu kozłowo-iglicowego oraz przebudowę języka rozdzielczego od strony wody górnej, pomiędzy awanportem i korytem rzeki Odry. Wykonana zostanie także przebudowa tamy rozdzielczej pomiędzy Odrą a Nysą Kłodzką, budowa ubezpieczeń i podparć skarp brzegu lewego rzeki Odry od wody dolnej i górnej, budowa przepławki dla ryb, zlokalizowanej na lewym brzegu rzeki Odry, przy lewym przyczółku projektowanego jazu, a także budowa kładki komunikacyjnej (technicznej) wraz z dojściami, łączącej oba brzegi rzeki Odry. Planowana jest również rozbiórka istniejącej śluzy małej i budowa nowej śluzy - o parametrach 190 m długości użytkowej i 12 m szerokości użytkowej, przebudowa istniejącej śluzy pociągowej, rozbudowa awanportu górnego wraz z jego wydłużeniem, pogłębieniem i poszerzeniem oraz wymianą na nowe wyposażenia techniczne, a także przebudowa awanportu dolnego oraz rozbiórka istniejących i budowa nowych kierownic. W zakres planowanych prac wchodzi także budowa postojowiska dla łodzi roboczych w górnym awanporcie, rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku sterowni śluz i jazu, budowa nowych instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz instalacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie stopnia wodnego.

 

Koszt całej planowanej inwestycji to ponad 300 mln zł. Projekt będzie dofinansowany ze środków UE.