mniejsze Orłów wprost przyciete

 Zdj.: www.gov.pl

 

Mamy przyjemność poinformować, że działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zostały docenione przyznaniem nagrody Orłów tygodnika „Wprost” Dyrektorowi Mirosławowi Kurzowi. Wyróżnienie naszej jednostki wiąże się z rekomendacją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy i podkreśla znaczenie jednej z najważniejszych inwestycji Wód Polskich w Gliwicach dla południowej i południowo-zachodniej Polski, jaką była budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.

Uzasadnieniem dla decyzji Wydawcy i Redakcji tygodnika była zakończona sukcesem realizacja złożonego projektu inwestycyjnego, w czasie którego wypracowano kompromis społeczny, zapewniając bezpieczeństwo przeciwpowodziowe województwom szczególnie dotkniętym skutkami powodzi 1000-lecia z 1997 r. Było to możliwe również dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Powstały w Raciborzu kosztem blisko 2 mld zł - przy unijnym dofinansowaniu na poziomie ok. 700 mln zł - zbiornik zapewnia bezpieczeństwo prawie 2,5 mln mieszkańców nadodrzańskich miejscowości.

Nagroda została przyznana Mirosławowi Kurzowi, który najpierw jako Kierownik Biura Wdrażania Projektu, a następnie jako Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach nadzorował postępy w realizacji przedmiotowej inwestycji. Dyrektor odebrał wyróżnienie w niedzielę, 3 kwietnia br., podczas uroczystej Gali w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.

- Już tuż po tym jak w czerwcu 2020 r. oddaliśmy zbiornik do funkcjonowania, przekonaliśmy się, że inwestycja ta warta była każdej ceny. Obiekt przygotowany na katastrofalne w skutkach i rekordowe opady uruchomiliśmy już w październiku. Okazał się zbawienny w czasie nawalnych deszczy, nietypowych przecież o tej porze roku. Dzięki piętrzeniu wody w zbiorniku uratowaliśmy przed ryzykiem podtopień m.in. szpital covidowy w Kędzierzynie-Koźlu. – zaznaczył, odbierając nagrodę, Dyrektor Mirosław Kurz.

Orły „Wprost” są prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym przez tygodnik, przy współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Jego laureatami zostają zarówno przedsiębiorstwa, samorządy, jak i osoby, które swoimi działaniami przyczyniają się do rozwoju regionalnej i krajowej gospodarki. To już VI edycja projektu tygodnika, nagrody są bowiem wręczane od 2016 r. Ich symbolem stało się polskie godło, przedstawiające wizerunek Orła Białego, które wisiało w siedzibie Prezydenta i Rządu II Rzeczpospolitej Polskiej od 1945 r. w Londynie. Więcej informacji o nagrodzie można uzyskać na stronie: https://orly.wprost.pl.

Serdecznie dziękujemy za wyróżnienie i gratulujemy pozostałym laureatom!