Bukowno, Sławków i Kuźnica Warężyńska. W tych trzech miejscach w miniony weekend odbyły się akcje sprzątania rzek i zbiorników wodnych, których organizatorami i patronami było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Wspólnymi siłami uporządkowaliśmy tereny nad wodą, choć w dalszym ciągu konieczne są działania w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa.

W ramach kampanii edukacyjnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie „Wody to nie śmietnik” posprzątano koryto rzeki Sztoły, Białą Przemszę oraz teren zbiornika Kuźnica Warężyńska. Jednym z głównych czynników motywujących do przeprowadzenia trzech inicjatyw był również Światowy Dzień Ziemi oraz ogólnopolska akcja „Sprzątamy dla Polski”.

Jak wiele mamy jeszcze do zrobienia w kontekście utrzymania czystości wód mogli przekonać się uczestnicy tegorocznych akcji. Opony, odpady medyczne, szklane butelki, czy sprzęt RTV to tylko niektóre z rodzajów śmieci, które można znaleźć w polskich rzekach. Warto pamiętać, że to nie człowiek jest dla wody, a woda jest dla człowieka. Dlatego też wszystkie pozostawione przez nas odpady nie tylko zmniejszają wartość turystyczną terenów nadwodnych, ale również mogą wpływać na jakość wód, w tym prowadzić do ich zanieczyszczenia i katastrofy ekologicznej.

W Bukownie uczestnicy akcji sprzątania Sztoły uporządkowali teren wokół rzeki oraz jej koryto na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Borowskiej. Organizatorem wydarzenia były Wody Polskie w Gliwicach, a także Urząd Miejski w Bukownie i ZGH „Bolesław” przy współpracy Nadleśnictwa Olkusz, Nadleśnictwa Chrzanów, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukownie oraz Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 107 w Bukownie.

Z kolei w Sławkowie odbyła się akcja #trashchallenge 2022 organizowana wspólnie przez Burmistrza Sławkowa – pana Rafała Adamczyka, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Chrzanów. W ramach wyzwania posprzątano między innymi tereny wokół Białej Przemszy, a także inne obszary miasta zanieczyszczone odpadami. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, którzy mieli możliwość zmierzyć się z pytaniami w ramach „Koła fortuny”, przygotowanymi przez Wody Polskie w Gliwicach na sławkowskim rynku.

Śmieci zbierano również na terenie zbiornika Kuźnica Warężyńska w ramach ogólnopolskiej akcji „Sprzątamy dla Polski”. Inicjatywa, która objęta została honorowym patronatem Wód Polskich, zgromadziła wielu lokalnych działaczy i mieszkańców, wśród nich pana posła Roberta Warwasa. W akcji uczestniczyli także pracownicy Wód Polskich w Gliwicach.