Wody Polskie w Gliwicach podejmują działania zapobiegające suszy na obszarach wiejskich. W poniedziałek 9 maja podpisany został list intencyjny, na mocy którego nawiązano współpracę z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Wymiana doświadczeń umożliwi podejmowanie lepszych działań na rzecz racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.

Porozumienie zawarto w ramach programu "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów WIejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". W podpisaniu listu intencyjnego uczestniczył Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Abdullah Al-Selwi oraz Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Mariusz Litwinowicz. 

Dzięki nawiązaniu współpracy możliwe będą wspólne działania na rzecz racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich na terenie administracji opolskiego Zarządu Zlewni. Kooperacja podmiotów obejmuje także akcje edukacyjne i informacyjne prowadzone w celu uświadamiania społeczności lokalnych o koniecznosci dbania o dobro naturalne jakim jest woda. W ten sposób możliwe będzie zapobieganie negatywnym zjawiskom spodowanym przez potencjalne wystąpienie suszy.

Również Zarządy Zlewni w Gliwicach i Katowicach w ramach programu sukcesywnie nawiązują współpracę z Ośodkami Doradztwa Rolniczego na obszarze dzialania Wód Polskich w Gliwicach.