Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, odnosząc się do zainteresowania opinii publicznej tematem skutków wycinki drzewostanu, przeprowadzonego w okresie lęgowym w Opolu Groszowicach informuje, że przedmiotowa wycinka nie była związana w żaden sposób z działalnością PGW WP RZGW w Gliwicach. Wycinkę przeprowadzono na działce będącej prywatną własnością, poza zarządem RZGW w Gliwicach. Nie wynikała ona ani z prac utrzymaniowych Wód Polskich w Gliwicach ani z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - woj. opolskie (etap II)”, obejmującej przebudowę jazu sektorowego na jaz klapowy m.in na stopniu wodnym w Groszowicach.

 

Wody Polskie w Gliwicach prowadząc prace utrzymaniowe, konserwacyjne, którym towarzyszą wycinki drzewostanu lub krzewów przestrzegają przepisów prawa i realizują warunki zawarte w uzyskanych, koniecznych dla tego rodzaju prac – decyzjach środowiskowych. Wody Polskie w Gliwicach, prowadząc zrównoważone gospodarowanie wodami dokładają troski o dobrostan wód i środowiska naturalnego i nie realizują prac polegających na wycinkach czy obkaszaniu skarp lub wałów rzecznych w okresach lęgowych.