Już w najbliższą sobotę 28 maja na plaży w miejscowości Niewiesze odbędzie się coroczna akcja sprzątania Zbiornika Wodnego Pławniowice. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00. Organizatorzy - Wody Polskie w Gliwicach - przewidzieli dodatkowe atrakcje z udziałem służb ratunkowych.

 

Sprzątanie plaży w Niewieszu zostanie przeprowadzone w ramach kampanii społecznej PGW Wody Polskie "Wody to nie śmietnik", uświadamiającej zagrożenia wynikające z zanieczyszczania wód oraz terenów nadwodnych. Każdego roku do polskich rzek i zbiorników wodnych trafiają ogromne ilości śmieci. Wśrod nich znajdują się nawet takie jak odpady medyczne, sprzęt AGD i RTV, czy opony samochodowe. To tylko niektore rodzaje zanieczyszczeń, stanowiące swoistą "pamiątkę" naszej obecności nad wodą, które nie tylko wpływają na jej czystość, ale również mogą powodować skażenie dużych obszarów. 

 

Poprzednia akcja sprzątania zbiornika w Pławniowicach odbyła się w lipcu ubiegłego roku, gromadząc wiele osób, dla których ważna jest jakość środowiska. Inicjatywę wsparło także wielu partnerów. Również i tym razem możemy liczyć na pomoc, m. in. Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Gminy Rudziniec, Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, WOPR Gliwice, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzińcu, Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 43 Pyskowice oraz Castoramy Gliwice.

 

Dodatkowo w trakcie wydarzenia zaplanowane zostały atrakcje w postaci pokazów ratowniczych przygotowanych przez Policję, Straż Pożarną oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Z kolei najmłodsi uczestnicy akcji będą mogli liczyć na upominki oraz poczęstunek. 

 

Serdecznie zapraszamy! Wszystkim sprzątającym Wody Polskie w Gliwicach zapewniają worki na śmieci oraz jednorazowe rękawiczki.