W ostatnich dniach na południu kraju obserwuje się krótkotrwałe, lecz intensywne, opady deszczu.

Stany wód w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i punktowo wysokich. Przekroczenie stanów ostrzegawczych odnotowano na wodowskazach Kozłowa Góra i Piwoń, z kolei przekroczenie stanu alarmowego – na wodowskazie Brynica, jednak poziom wód na tych posterunkach wykazuje trend malejący.

W Regionie Wodnym Górnej Odry stany wód kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i punktowo wysokich.

Prognozy meteorologiczne wskazują na wystąpienie w najbliższych godzinach i dniach jedynie przelotnych opadów deszczu i burz. Sytuacja stabilizuje się - na obszarze administracyjnym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nie występuje zagrożenie powodziowe.

Wody Polskie w Gliwicach prowadzą stały monitoring sytuacji hydrologicznej na rzekach i utrzymują rezerwę powodziową na zbiornikach wodnych w regionie.