Wody Polskie w Gliwicach były we wtorek gospodarzem spotkania, w trakcie którego podpisane zostało porozumienie o współpracy z Gminą Tarnowskie Góry. Wspólne działania obydwu stron przyczynią się m. in.  do poprawy poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców.

Wody Polskie regularnie dążą do kooperacji  z gminami, dzięki czemu możliwe jest realizowanie zadań, których beneficjentami są m. in. mieszkańcy miejscowości nadrzecznych. Jednym z przykładów podejmowanych inicjatyw w tym zakresie jest podpisanie umowy o współpracy z Gminą Tarnowskie Góry. W spotkaniu, w trakcie którego zostało zawarte stosowne porozumienie, uczestniczył Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu – Abdullah Al-Selwi oraz Burmistrz Tarnowskich Gór – Arkadiusz Czech.

Podpisany dokument określa sprawy z  zakresu gospodarki wodnej, o które razem będą się troszczyć obydwie strony umowy. Mowa jest m. in. o wspólnym utrzymywanie rzek, co przyczyni się także do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Gminy. Warto nadmienić, że na terenie Tarnowskich Gór przepływa kilka cieków wodnych, m. in. Stoła, Drama i struga Pniowiec.

Zawarcie porozumienia skomentował Abdullah Al-Selwi:

- Jednym z głównych zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest przeciwdziałanie powodziom. Również na terenie województwa śląskiego realizujemy wiele inwestycji, dzięki którym wzrasta poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Trzeba jednak pamiętać, że zadania z tego katalogu to również obowiązek samorządów, dlatego tym bardziej cieszy mnie otwartość Gminy na współpracę w tym zakresie oraz chęć dialogu z Wodami Polskimi – powiedział Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu.