logo wody polskie

 

Aktualizacja (28.07.2022 r.)

Odnosząc się do zainteresowania opinii publicznej spienianiem wód Kanału Gliwickiego na poszczególnych sekcjach drogi wodnej, w tym także na śluzach Kłodnica, Sławięcice, Nowa Wieś, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gliwicach informuje, że jest ono obojętne dla życia biologicznego i występuje okresowo od dziesięcioleci na tej drodze wodnej. Dochodzi do niego z uwagi na specyfikę jakości wód w Kanale Gliwickim i rzece Kłodnicy w ogóle, pod wpływem różnicy poziomów wysokości, jaką na poszczególnych odcinkach kanału żeglugowego, woda pokonuje. Spienianie intensyfikuje się wraz ze wzrostem temperatury wody oraz niskim stanem wód w rzekach zasilających Kanał Gliwicki. Spienianie wody, generalnie co do sytuacji - nie zawsze jest spowodowane przez ewentualne zanieczyszczenie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, nawiązując do zdarzeń związanych z pojawieniem się padłych ryb w wodach Kanału Kędzierzyńskiego oraz w II sekcji Kanału Gliwickiego - śluza Nowa Wieś, informuje, że z chwilą spostrzeżenia pierwszych egzemplarzy ryb, podjęto bezzwłoczne działania, zgodne z kompetencjami PGW WP RZGW w Gliwicach. Zawiadomione zostały odpowiednie służby i instytucje: WIOŚ w Opolu, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kędzierzynie-Koźlu, Polski Związek Wędkarski w Opolu. Wody Polskie w Gliwicach zgłosiły także sprawę Policji. Służby terenowe Wód Polskich w Gliwicach monitorują sytuację, odbywając patrole w terenie, przede wszystkim od strony wody. Wody Polskie w Gliwicach wspierają służby w podejmowanych czynnościach.

Jednocześnie w obrębie III sekcji Kanału Gliwickiego – śluza Sławięcice nie wystąpiły padłe ryby.

Na podstawie wyników badań prób wody pobranych przez służby inspekcji ochrony środowiska wykluczono wstępnie, aby przyczyną śnięcia ryb było punktowe chemiczne zanieczyszczenie wód w Kanale Kędzierzyńskim. Trwa jednak pogłębiona analiza (badanie BZT5), prowadzona przez WIOŚ w Opolu. Po uzyskaniu wyników badań możliwe będzie odniesienie się do przyczyny śnięcia ryb i prawdopodobnego jej upatrywania w tzw. przydusze letniej. Na podstawie obserwacji istniejących warunków środowiska (tj. wysoka temperatura powietrza przekraczająca 30oC oraz wysoka temperatura wody - ok. 25-27oC istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że przyczyną śnięć mogła być właśnie letnia przyducha (wysoka temperatura powoduje, że ryby (organizmy zmiennocieplne) bardzo intensywnie żerują, tj. pobierają znaczne ilości pokarmu). Związane jest to z dużym zapotrzebowaniem na tlen, który w wodzie o wysokiej temperaturze występuje w zmniejszonych ilościach. Połączenie tych dwóch czynników powoduje śnięcia.

Zaistniałej sytuacji nie należy łączyć ze zdarzeniami w VI sekcji Kanału Gliwickiego i basenach portowych spółki akcyjnej ŚCL z marca bieżącego roku. Rzecz dotyczy dwóch różnych sytuacji. Pomór ryb we wskazanej VI sekcji Kanału Gliwickiego ustąpił. W przedmiotowej sprawie czynności prowadzi Komenda Miejska Policji w Gliwicach. Z uwagi na dobro postępowania, w którym uczestniczą także Wody Polskie w Gliwicach, wspomagając służby w ich działaniach, nie udostępniamy dalszych informacji.