Premier Rządu RP, Mateusz Morawiecki rozpoczął wizytację województwa opolskiego od konferencji prasowej na aktualnie modernizowanym stopniu wodnym w Januszkowicach. W trakcie wydarzenia Prezes Rady Ministrów wspomniał o inwestycjach na Odrzańskiej Drodze Wodnej, a także działaniach, które zostały zrealizowane celem poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Opolszczyźnie.

Niedzielna wizyta studyjna odbyła się w ramach realizowanej  inwestycji pn. „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów”. Oprócz Premiera w spotkaniu uczestniczyli również: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, Przemysław Daca – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Sławomir Kłosowski – Wojewoda Opolski,  Marcin Jarzyński – p.o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Abdullah Al-Selwi – Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu oraz przedstawiciele wykonawcy inwestycji.

W trakcie konferencji prasowej Prezes Rady Ministrów wspomniał o znaczeniu realizowanych prac, które przyczynią się do zwiększenia żeglowności Odry oraz dostarczą korzyści dla środowiska:

- Transport wodny jest najbardziej ekologiczny, jest również najtańszy. W im większym stopniu będziemy z niego korzystać, tym bardziej zapewni to korzyści całej polskiej gospodarce. Co więcej, dzięki rozwojowi infrastruktury śródlądowej pomagamy w ochronie środowiska poprzez zmniejszenie transportu na polskich drogach oraz transportu kolejowego. Dbamy również o to, aby poprzez budowę przepławek w odpowiedni sposób dbać o wszystkie stworzenia wodne – stwierdził premier.

W swoim przemówieniu Mateusz Morawiecki wspomniał również o zrealizowanych działaniach, które poprawiły poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców południowej części Polski:

- Odra to kapryśna rzeka. Jako mieszkaniec Wrocławia widziałem zniszczenia, które wyrządziła powódź tysiąclecia w 1997 roku. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na ochronę przed podobnymi kataklizmami. Dziś, między innymi dzięki budowie obiektów hydrotechniczne czy zbiorników retencyjnych realizowanych w  województwie opolskim, taka katastrofa jak ta sprzed 25 lat nie grozi już mieszkańcom – powiedział Premier.

Swoją opinię na temat budowy w Januszkowicach przedstawił również Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk:

- Rząd angażuje się w inwestycje drogowe, również te na wodach śródlądowych. Zadanie realizowane w Januszkowicach stanowi część prac, dzięki którym w perspektywie dwóch lub trzech lat zostanie udrożniony ciąg transportowy między Gliwicami i Wrocławiem posiadający IV stopień żeglowności. To pozwoli na transport ogromnych barek z towarami  – stwierdził Minister Infrastruktury i korzystając z okazji wyraził podziękowania Prezesowi Wód Polskich za zaangażowanie Gospodarstwa w realizację projektów modernizacyjnych na obiektach hydrotechnicznych Odrzańskiej Drogi Wodnej.

*********

Projekt „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów” obejmuje roboty budowlane w zakresie m.in. przebudowy istniejącej komory pociągowej z zachowaniem dotychczasowych parametrów oraz przebudowę istniejącej komory małej poprzez jej częściową rozbiórkę i budowę w jej miejscu komory o parametrach 190 m długości użytkowej i 12 m szerokości użytkowej, a także przebudowę infrastruktury wraz z obiektami towarzyszącymi, w tym awanportu górnego i dolnego.

Szacunkowy koszt całej inwestycji wynosi 199 789 485,03 zł brutto.

Projekt współfinansowany jest z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

 

 

Do strony