Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje o rozpoczęciu monitoringu sytuacji hydrologiczno- meteorologicznej, związanej z prognozowanymi opadami atmosferycznymi, które mogą wystąpić w najbliższych dniach na obszarze Regionu Wodnego Górnej Odry i Małej Wisły.  

 

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 1.08.2022 r., godz. 12:30)

Sytuacja hydrologiczna w regionie po obfitym w deszcze weekendzie stabilizuje się.

Stany wody w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich. Stany wód w Regionie Wodnym Górnej Odry z kolei - w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich. Nie odnotowano natomiast dzisiaj przekroczenia stanów alarmowych ani ostrzegawczych, brak również informacji o innych potencjalnych zagrożeniach.

Po południu, wieczorem oraz w nocy na obszarze administracyjnym Wód Polskich w Gliwicach mogą miejscami wystąpić przelotne opady deszczu, możliwe są także burze. Jednak w związku ze stabilizującą się sytuacją meteorologiczno-hydrologiczną w regionie, nie występuje obecnie zagrożenie powodziowe.

Wody Polskie w Gliwicach prowadzą w dalszym ciągu stały monitoring rzek i utrzymują rezerwę powodziową na zbiornikach wodnych. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej pozostaje zaś w kontakcie z m.in. czeskim POVODI ODRY.

 

 *****************************************

 

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 31.07.2022 r., godz. 10:30)

Opady atmosferyczne, które od początku weekendu obserwujemy na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, nie spowodowały dotąd niebezpiecznych zdarzeń związanych z wystąpieniem wód z koryta rzeki. Na posterunkach wodowskazowych w Regionach Wodnych Górnej Odry oraz Małej Wisły nie odnotowano również przekroczenia stanów ostrzegawczych czy alarmowych. W dalszym ciągu jednak możliwe jest wystąpienie lokalnych deszczy, powodujących gwałtowny wzrost poziomu wód i lokalne podtopienia.

W związku z wydanymi ostrzeżeniami hydrologiczno-meteorologicznymi Wody Polskie w Gliwicach kontynuują monitoring sytuacji we współpracy ze służbami Zarządzania Kryzysowego. Ponadto, Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich w Gliwicach pozostaje w kontakcie z czeskim odpowiednikiem - POVODI ODRY.

                                                                                                 
 *****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 29.07.2022 r., godz. 12:30)

W związku z wydanym przez IMGW ostrzeżeniem meteorologicznym, dotyczącym wystąpienia burz z gradem (stopień 1, zlewnia Górnej Odry oraz Małej Wisły) oraz ostrzeżeniem hydrologicznym (stopień 1), dotyczącym gwałtownych wzrostów stanów wód w zlewni Górnej Odry, przewiduje się możliwość pojawienia się potencjalnego zagrożenia hydrologicznego ze strony mniejszych rzek, jak i lokalnych podtopień (głównie na obszarach miejskich). Przedmiotowe ostrzeżenie hydrologiczne zostało wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie.

Stany wód w Regionach Wodnych Górnej Odry oraz Małej Wisły kształtują się obecnie w strefie stanów niskich i średnich. Zbiorniki przeciwpowodziowe na obszarze administracyjnym RZGW Gliwice posiadają pełną rezerwę powodziową (100%). Podczas obowiązywania ostrzeżenia RZGW Gliwice prowadzić będzie ciągły (stały) monitoring sytuacji hydrologiczno–meteorologicznej, a w przypadku wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych prowadzić będzie działania operacyjne wspomagane przez jednostki podległe. Dodatkowo Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej pozostaje w stałym kontakcie ze służbami Zarządzania Kryzysowego jak również z czeskim odpowiednikiem POVODI ODRY. Wszystkie zbiorniki przeciwpowodziowe Republiki Czeskiej mają również zachowaną pełną rezerwę powodziową (100%).