Aktualizacja [13.09.2022 r., godz. 11:00]

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach uprzejmie informuje, że dnia 12 września br. Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski oraz Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek przedłużyli okres obowiązywania rozporządzenia porządkowego, dotyczącego zakazu korzystania z wód Kanału Gliwickiego na odcinku od granicy województwa śląskiego z województwem opolskim do śluzy Sławęcice oraz od zachodniej granicy województwa śląskiego do śluzy Rudziniec.

Zakaz na przedmiotowym odcinku tej drogi wodnej obowiązuje do 19 września br. włącznie. Dotyczy, podobnie jak do tej pory, w szczególności: spożywania wody, wchodzenia do wody, kąpieli, połowu i spożywania ryb, pojenia zwierząt gospodarskich i domowych, używania wody do celów gospodarczych – w tym podlewania, uprawiania sportów wodnych i turystyki oraz innych działań wiążących się z bezpośrednim kontaktem z wodami III sekcji Kanału Gliwickiego. Nie dotyczy natomiast działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód i prac konserwacyjnych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach:
https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/wojewoda-slaski-przedluzyl-zakaz-korzystania-z-wod-kanalu-gliwickiego-na-okreslonym-odcinku
https://www.gov.pl/web/uw-opolski/komunikat-w-sprawie-zakazu-korzystania-z-wod-kanalu-gliwickiego

 

*****************************

Aktualizacja [9.09.2022 r., godz. 15:00]

Znane są wyniki badań przeprowadzonych przez laboratorium Uniwersytetu Gdańskiego - potwierdziły one wystąpienie ichtiotoksyn wytwarzanych przez Prymnesium parvum w wodach III sekcji Kanału Gliwickiego. Intensywny zakwit „złotych alg” oznacza, że na przedmiotowym odcinku drogi wodnej znalazło się do 170 mln tych mikroorganizmów na litr wody. Zakwitowi „złotych alg” towarzyszy zwykle zmętnienie wody, która z czasem zabarwia się na złoto-brązowy kolor. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/odra/toksyny-zlotych-alg-w-kanale-gliwickim

Obecnie, zgodnie z wcześniej podanymi informacjami, sytuacja na III sekcji Kanału stabilizuje się, a pomór ryb ustępuje.

 

Aktualizacja [9.09.2022 r., godz. 11:00]

W ostatnich dniach sytuacja na wodach III sekcji Kanału Gliwickiego wyraźnie się stabilizuje, a występujący tu pomór ryb ustaje. Pracownicy Wód Polskich w Gliwicach kontynuują działania w terenie, pozostając w kontakcie z lokalnymi i regionalnymi służbami – Strażą Pożarną, Strażą Rybacką, WIOŚ i PIW. Od wczoraj z wód odłowiono pojedyncze sztuki śniętych ryb.

Wody Polskie w Gliwicach prowadzą wciąż wzmożony monitoring wód Kanału Gliwickiego i całej Odrzańskiej Drogi Wodnej, Odry i okolicznych cieków. Obowiązuje wydany przez Wojewodów Opolskiego i Śląskiego zakaz korzystania z wód III sekcji Kanału.

 

*****************************

Aktualizacja [8.09.2022 r., godz. 11:00]

Służby terenowe Wód Polskich w Gliwicach prowadzą dalsze działania na wodach Kanału Gliwickiego. W ciągu minionej doby w III sekcji tej drogi wodnej pojawiła się jedynie nieznaczna ilość śniętych ryb, która była na bieżąco odławiana. Łącznie podjęto ich z wody w ciągu ostatnich dni niecałe 6 ton. Sytuacja stabilizuje się.

Obowiązuje wydany przez Wojewodów Opolskiego i Śląskiego zakaz korzystania z wód III sekcji Kanału. Wody Polskie w Gliwicach współpracują i pozostają w stałym kontakcie z lokalnymi i regionalnymi służbami – w tym ze Strażą Pożarną, Strażą Rybacką, WIOŚ i PIW. Dalsze działania związane z odławianiem śniętych ryb z Kanału prowadzone będą w zależności od potrzeb i adekwatnie do sytuacji. Kontynuowany jest także wzmożony monitoring wód Odry, ODW i okolicznych cieków.

 

*****************************

20220906 190217 Easy Resizecom

 

Aktualizacja [7.09.2022 r., godz. 11:00]

W związku z występującymi w dalszym ciągu w III sekcji Kanału Gliwickiego śniętymi rybami, kontynuowane są prace służb w terenie. Na miejscu działania prowadzą Wody Polskie w Gliwicach we współpracy ze Strażą Pożarną, Strażą Rybacką, WIOŚ i PIW. Śnięte ryby odławiane są na bieżąco - do dn. 7 września br. podjęto ich łącznie ponad 5 ton.

W nawiązaniu do decyzji Wojewodów Opolskiego i Śląskiego o wprowadzeniu rozporządzeń porządkowych dotyczących zakazu korzystania z wód III sekcji Kanału Gliwickiego, służby Wód Polskich w Gliwicach rozmieściły w dniu wczorajszym na przedmiotowym odcinku stosowne oznaczenia.

Jak meldują pracownicy Wód Polskich w terenie – załoga śluzy Rudziniec i Sławięcice – śniętych ryb od dzisiejszych wczesnych godzin porannych odławia się mniej, w porównaniu z tą samą porą w poprzednich dniach, co pozwala wnioskować, że sytuacja stabilizuje się a pomór powoli ustępuje. Wciąż kontynuowany jest stały monitoring wód Kanału, Odry, ODW i okolicznych cieków.

 

*****************************

IMG 20220906 WA0008 

Aktualizacja [6.09.2022 r., godz. 15:00]

Wody Polskie w Gliwicach informują, że dnia 6 września br. Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski oraz Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek wprowadzili na terenie województw opolskiego i śląskiego rozporządzenia porządkowe dotyczące zakazu korzystania z wód Kanału Gliwickiego. Zakaz dotyczy kolejno odcinka od granicy województwa śląskiego z województwem opolskim do śluzy Sławęcice oraz od zachodniej granicy województwa śląskiego do śluzy Rudziniec.

Rozporządzenia obowiązują do 12 września br. włącznie. Zakaz dotyczy w szczególności: spożywania wody, wchodzenia do wody, kąpieli, połowu i spożywania ryb, pojenia zwierząt gospodarskich i domowych, używania wody do celów gospodarczych - w tym podlewania, uprawiania sportów wodnych i turystyki oraz innych działań wiążących się z bezpośrednim kontaktem z wodami III sekcji Kanału Gliwickiego. Decyzją wojewodów zakaz nie dotyczy działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód i prac konserwacyjnych przez Wody Polskie.

Wprowadzenie rozporządzeń porządkowych spowodowane jest sytuacją na odcinku III sekcji Kanału Gliwickiego, gdzie nieprzerwanie działają służby wojewody, usuwając pojawiające się śnięte ryby, których do tej pory pracownicy Wód Polskich, wspólnie ze strażakami PSP oraz Strażą Rybacką, odłowili 1,5 tony. Występowania śniętych ryb nie odnotowano natomiast na innych odcinkach tej drogi wodnej, na których kontynuowany jest również stały monitoring.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach:

https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/zakaz-korzystania-z-wod-kanalu-gliwickiego-na-okreslonym-odcinku-wojewoda-slaski-wydal-rozporzadzenie-porzadkowe

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/komunikat-w-sprawie-zakazu-korzystania-z-wod-kanalu-gliwickiego

 

Aktualizacja [6.09.2022 r., godz. 11:00]
Wody Polskie w Gliwicach w dalszym ciągu prowadzą działania w III sekcji Kanału Gliwickiego oraz na śluzach Sławięcice i Rudziniec, w związku z występowaniem na wskazanym obszarze od soboty, 3 września br., śniętych ryb. Są one na bieżąco odławiane przez pracujące w terenie służby Wód Polskich w Gliwicach, Straży Pożarnej i Straży Rybackiej. Ilość śniętych ryb, jaka do tej pory została podjęta z wód tego odcinka Kanału, szacowana jest łącznie na ok. 3 tony. Ich odławianie będzie kontynuowane w zależności od sytuacji. Na obiekcie trwają działania WIOŚ i PIW.

Śnięte ryby zostaną zutylizowane przez Wody Polskie w Gliwicach, które kontynuują także stały, wzmożony monitoring tej drogi wodnej, jak i leżących w jej administracji Odry, ODW i wpływających do nich cieków. Gospodarstwo uczestniczy również w pracach wojewódzkich sztabów kryzysowych.

 

*****************************

Aktualizacja [5.09.2022 r., godz. 12:00]

PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w związku z zaistniałą w III sekcji Kanału Gliwickiego, tj. pomiędzy śluzami Sławięcice i Rudziniec, sytuacją, kontynuuje działania w terenie. Służby Wód Polskich w Gliwicach wraz ze Strażą Pożarną i Strażą Rybacką na bieżąco odławiają znajdowane w wodach tego odcinka kanału śnięte ryby. Ich ilość oszacowano na ponad tonę. Stosowne czynności, mające na celu ustalenie przyczyn zdarzenia, podejmują na miejscu służby WIOŚ i PIW. Straż Pożarna wykonała badania dna kanału sonarem, nie wykazały one jednak obecności żadnych niebezpiecznych materiałów.
Występowania martwych ryb nie odnotowano natomiast na innych odcinkach tej drogi wodnej, na których kontynuowany jest również stały monitoring wód. Jest on także prowadzony na znajdującym się na obszarze administracji Wód Polskich w Gliwicach fragmencie Odry, ODW i innych cieków.
Ponadto, w celu uniemożliwienia przemieszczenia się śniętych ryb na pozostałe odcinki drogi wodnej, dnia 4 września br. wstrzymana została żegluga przez śluzy Sławięcice i Rudziniec na Kanale Gliwickim: https://gliwice.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne/1723-komunikat-nawigacyjny-nr-31-z-dnia-04-09-2022-r 

 

*****************************

Aktualizacja [4.09.2022 r., godz. 12:00]

Informujemy, że w związku z dalszym występowaniem śniętych ryb w III sekcji Kanału Gliwickiego, tj. pomiędzy śluzami Sławięcice i Rudziniec, Wody Polskie w Gliwicach kontynuują działania w terenie. Na miejscu współpracę z jednostką podjęły WIOŚ, Straż Pożarna i PZW. Z uwagi na sukcesywne pojawianie się śniętych ryb na tej drodze wodnej, czynności służb prowadzone są także w weekend. Są one odławiane na bieżąco.

Na pozostałych odcinkach Kanału Gliwickiego nie zaobserwowano występowania śniętych ryb. Wody Polskie w Gliwicach kontynuują stały monitoring wszystkich sekcji tej drogi wodnej, jak również rzeki Odry, Odrzańskiej Drogi Wodnej i cieków znajdujących się na obszarze ich administracji.

 

*****************************

Aktualizacja [31.08.2022 r., godz. 9:00]

W II sekcji Kanału Gliwickiego pojawiają się wciąż śnięte ryby. Działania w terenie podjęli pracownicy Wód Polskich w Gliwicach, powiadomiony został również WIOŚ, PZW, Straż Pożarna i Powiatowy Lekarz Weterynarii. Padłe ryby są odławiane przez służby na bieżąco.

Prowadzony jest także wzmożony monitoring wód Kanału Gliwickiego i całej Odrzańskiej Drogi Wodnej, Odry i wpływających do nich cieków. Szczególna uwaga służb poświęcona jest zwłaszcza stopniom wodnym i śluzom, gdzie obserwuje się pod kątem zachowania ryby i ptaki, a także stan przybrzeżnej roślinności. Ponadto pracownicy RZGW w Gliwicach prowadzą dalsze kontrole usytuowanych na brzegach Odry wylotów.

Zachęcamy również do zapoznania się z oświadczeniem Wód Polskich w Gliwicach, dotyczącym podjętych przez jednostkę działań w związku z otrzymywanymi od marca powiadomieniami: 

https://gliwice.wody.gov.pl/aktualnosci/1714-sniete-ryby-na-kanale-gliwickim-dementujemy-fakenewsy

 

*****************************

Aktualizacja [29.08.2022 r., godz. 12:30]

Wody Polskie w Gliwicach informują o prowadzeniu stałego monitoringu wód rzeki Odry i Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz wpływających do niej cieków.

Dnia 28 sierpnia br. w godzinach wieczornych, Wody Polskie w Gliwicach otrzymały zgłoszenie od wędkarza, który w III sekcji Kanału Gliwickiego (awanport dolny śluzy Rudziniec) odnotował wystąpienie ok. 6 sztuk śniętych małych ryb. Na miejscu zdarzenia interweniowały poinformowane służby WIOŚ. Pobrano próbki wody do badań.

Dzisiaj rano (29.08) służby terenowe Wód Polskich w Gliwicach zaobserwowały w II i III sekcji Kanału Gliwickiego kolejne śnięte ryby. Ich łączną ilość oszacowano na ok. 70 kg. O zdarzeniu zostały bezzwłocznie powiadomione właściwe terytorialnie WCZK, WIOŚ i PIW. Obecnie służby w terenie podejmują działania, zgodne z ich kompetencjami. Sytuacja jest na bieżąco analizowana i weryfikowana, odbywają się także rejsy kontrolne w celu sprawdzenia pozostałych sekcji Kanału Gliwickiego.

Na pozostałych odcinkach Odrzańskiej Drogi Wodnej w zarządzie RZGW w Gliwicach nie zaobserwowano podobnych sytuacji. Prowadzony jest wzmożony monitoring wód, zwłaszcza na stopniach wodnych i śluzach, gdzie obserwuje się zachowania ryb i ptactwa, a także stan przybrzeżnej roślinności. Trwa także współpraca z jednostkami Policji i Straży Pożarnej w zakresie działań związanych z inspekcją wód.

 

*****************************

Aktualizacja [24.08.2022 r., godz. 10:30]

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w trakcie minionej doby nie zaobserwowano występowania śniętych, osłabionych lub pływających przy powierzchni ryb na Kanale Gliwickim oraz na odcinku rzeki Odry, będącym w administracji RZGW Gliwice.

Cały czas, we współpracy ze służbami WIOŚ, Straży Pożarnej, PIW, Policji, Wody Polskie w Gliwicach prowadzą monitoring Odry oraz wspierają w działaniach wspomniane jednostki. Obserwacja prowadzona jest pod kątem zachowań ryb i ptactwa, stanu i kondycji przybrzeżnej roślinności, a także poziomu, przejrzystości, nurtu i barwy wód w ciekach i kanałach. Pracownicy RZGW Gliwice na bieżąco kontrolują również wyloty usytuowane na brzegach rzeki.

 

*****************************

Aktualizacja [20.08.2022 r., godz. 12:00]

Wody Polskie w Gliwicach informują, że kontynuują wzmożony monitoring wód Odrzańskiej Drogi Wodnej i wpływających do niej cieków. Obserwowane są zwłaszcza zachowania występujących w nich ryb i innych organizmów żywych oraz okolicznej roślinności.

Dnia 19 sierpnia br. w godzinach wieczornych do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgłoszone zostało pojawienie się martwych ryb na Śluzie Nowa Wieś na Kanale Gliwickim. Na miejsce udał się Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, bezzwłocznie poinformowano także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu. Z wody odłowiono ryby o łącznej wadze ok. 50-60 kg. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, nie odnotowano śniętych ryb na pozostałych sekcjach Kanału.

W dalszym ciągu prowadzone są kontrole w terenie, inspekcji poddane zostały również znajdujące się w regionie zbiorniki wodne. Wody Polskie w Gliwicach stale współpracują z regionalnymi służbami, w tym przede wszystkim Policją, Strażą Pożarną, Wojewódzkimi Inspektoratami Ochrony Środowiska i Powiatowymi Inspekcjami Weterynaryjnymi.

Wody Polskie w Gliwicach informują także, że przywrócona została żegluga przez Śluzy Kłodnica oraz Nowa Wieś.

 

*****************************

Aktualizacja [19.08.2022 r., godz. 11:00]

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że pracownicy jednostki prowadzą wzmożony monitoring wód Odrzańskiej Drogi Wodnej i wpływających do niej cieków, pozostając w stałym kontakcie z regionalnymi służbami i gotowości do podejmowania zgodnych z kompetencjami działań w przypadku wystąpienia na nich padłych ryb lub potencjalnych zanieczyszczeń.

Dnia 18 sierpnia br. w I sekcji Kanału Gliwickiego, tj. na śluzie Nowa Wieś, zauważono wystąpienie ok. 100 szt. śniętych ryb. Pracownicy Wód Polskich w Gliwicach bezzwłocznie podjęli konieczne działania, współpracując z wojewódzkimi i powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Opolu, Powiatowym Inspektorem Weterynarii, Strażą Pożarną oraz Policją. Prewencyjnie zamknięte zostały dla żeglugi śluzy Kanału Gliwickiego: Kłodnica i Nowa Wieś.

Wody Polskie w Gliwicach kontynuują podjęte w ostatnim czasie wzmożone inspekcje i kontrole usytuowanych na brzegach rzek i kanałów wylotów. W związku z obecną sytuacją na Odrze, na bieżąco informują także o zdarzeniach istotnych dla czystości dalszego biegu tej rzeki, komunikując o nich na stronie internetowej.

 

*****************************

Aktualizacja [17.08.2022 r., godz. 15:00]

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że sytuacja na ciekach i drogach wodnych regionu Górnej Odry pozostaje stabilna. W ciągu ostatniej doby nie odnotowano na nich przypadków śniętych ryb.

Służby Wód Polskich w Gliwicach kontynuują prowadzenie stałego monitoringu wód Odrzańskiej Drogi Wodnej i wpływających do niej cieków. Wzmożonej obserwacji poddane są szczególnie zachowania ryb i innych występujących w nich organizmów żywych, zwłaszcza w okolicach występujących na rzekach i kanałach stopni wodnych i śluz.

Pracownicy Wód Polskich w Gliwicach pozostają w kontakcie z regionalnymi służbami, w tym przede wszystkim Policją, Strażą Pożarną, Wojewódzkimi Inspektoratami Ochrony Środowiska i Powiatowymi Inspekcjami Weterynaryjnymi. Współpracują z nimi również w zakresie organizowanych rejsów kontrolnych po Kanale Gliwickim oraz inspekcji znajdujących się w regionie zbiorników wodnych, zarówno od strony wody, jak i przy użyciu drona. Kontynuowana jest również kontrola usytuowanych na brzegach rzek i kanałów wylotów, w zakresie posiadanych zgód wodnoprawnych oraz sposobów ich funkcjonowania.

Wody Polskie w Gliwicach pozostają w gotowości do bieżącego reagowania także na zdarzenia istotne dla czystości dalszego biegu rzeki Odry, a w przypadku ich wystąpienia będą o nich bezzwłocznie informować na swojej stronie internetowej.

 

*****************************

Aktualizacja [16.08.2022 r., godz. 17:40] 

Wody Polskie w Gliwicach informują, że ubiegłej doby na Odrzańskiej Drodze Wodnej nie zaobserwowano przypadków śniętych ryb, niemniej jednak działania służb konieczne okazały się na rzece Budkowiczance w woj. opolskim, gdzie odnotowano wystąpienie padłych ryb o łącznej masie 1 kg. Na miejscu współpracę podjęła Policja, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu i Wójt Gminy Lasowice Wielkie.

Niezależnie od zdarzenia, pracownicy Wód Polskich w Gliwicach współdziałają z Policją i Strażą Pożarną organizując rejsy kontrolne po Kanale Gliwickim. Na bieżąco podejmowane są także działania związane z inspekcją wód. Specjaliści z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach prowadzą również dalsze kontrole usytuowanych na brzegach rzek i kanałów wylotów i sposobów ich funkcjonowania.

Ponadto na obszarze administracyjnym jednostki prowadzony jest wzmożony monitoring cieków i dróg wodnych regionu wodnego Górnej Odry. Poddane mu są szczególnie występujące na ODW stopnie wodne i śluzy. Obserwowane są m.in. zachowania występujących tu ryb, ptactwa i innych organizmów żywych, a także przybrzeżna roślinność.

 

*****************************

Aktualizacja [15.08.2022 r., godz. 14:00]

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w ciągu ubiegłej doby na Górnej Odrze, jej dopływach, Kanale Gliwickim i Kanale Kędzierzyńskim nie zaobserwowano przypadków śnięcia ryb.

Wody Polskie w Gliwicach prowadzą stały, wzmożony monitoring wód na administrowanych przez siebie ciekach i drogach wodnych, w tym na stopniach wodnych i śluzach Odrzańskiej Drogi Wodnej. Szczególna uwaga poświęcana jest zachowaniu ryb, ptactwa (ich występowanie, ilość, żerowanie), przybrzeżnej roślinności (oznak gnicia, zniszczenia, plam czy innych niepokojących sygnałów) oraz innych organizmów żywych. Ponadto prowadzona jest wzmożona obserwacja stanu wód w ciekach i kanałach (ich poziom, nurt, klarowność, barwa, potencjalna obecność innych substancji). Monitoringowi poddane zostały także wyloty usytuowane na Odrze, zwłaszcza w kontekście sposobu ich funkcjonowania.

Wody Polskie w Gliwicach pozostają również w stałym kontakcie z okolicznymi jednostkami Policji i Straży Pożarnej, podejmując wspólne działania związane z inspekcją wód.


*****************************

Aktualizacja [14.08.2022 r., godz. 15:10]

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w ciągu ostatniej doby w regionie Górnej Odry na administrowanym przez Wody Polskie w Gliwicach odcinku nie zaobserwowano przypadków śnięcia ryb. Monitoring rzeki prowadzony jest na obszarze od Chałupek (woj. śląskie) do Ujścia Nysy (woj. opolskie). Ponadto, także w wodach Kanału Gliwickiego i Kanału Kędzierzyńskiego nie odnotowano występowania niepokojących zjawisk, które potencjalnie mogłyby być związane z zatruciem rzeki Odry w województwie dolnośląskim i lubuskim.

Informujemy również, że w próbkach wody pobranych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach i Opolu nie wykryto substancji niebezpiecznych w stężeniach szkodliwych dla organizmów żywych, w tym rtęci. Aktualnie trwają dalsze analizy prób wody prowadzone przez WIOŚ. Ponadto, zarówno rzeka Odra, jak i Kanał Gliwicki oraz Kanał Kędzierzyński są pod stałą obserwacją i nadzorem służb, pozostających w gotowości do reakcji w przypadku zaobserwowania zmian na wyżej wymienionych obszarach.

Również pracownicy terenowi PGW WP RZGW w Gliwicach na bieżąco monitorują sytuację, prowadząc stałą obserwację rzek pod kątem zanieczyszczeń i pomoru ryb. Ponadto, przeprowadzają inspekcje wylotów do rzek, a także uczestniczą w posiedzeniach sztabu kryzysowego i wspierają służby w ich działaniach. W tym celu m.in. współpracują ze Strażą Pożarną w realizacji kontrolnych rejsów po Kanale Gliwickim, a także biorą udział w rozmowach z Policją wizytującą śluzy Kanału w zakresie nowych, potencjalnie zaobserwowanych zjawisk śniętych ryb.

W trakcie najbliższej doby Wody Polskie w Gliwicach monitorować będą wody na stopniach wodnych i śluzach. W dalszym ciągu współpracować będą z jednostkami Policji i Straży Pożarnej w realizacji działań związanych z inspekcją wód. W sposób wzmożony prowadzone są obserwacje ryb i ptactwa pod względem ich zachowania (występowania, ilości, czy aktywności w trakcie żerowania), a także przybrzeżnej roślinności pod kątem ich kondycji (oznak gnicia, zniszczenia, plam,  innych niepokojących sygnałów) oraz innych organizmów żywych. Szczególna uwaga  skierowana jest na obserwacje wód w ciekach i kanałach (poziom wód, nurt, ich przejrzystość, barwę, a także czy unoszą się na powierzchni plamy bądź inne przedmioty). Wzmożoną obserwacją objęte są również wyloty usytuowane na brzegach. Pracownicy RZGW  zwracają uwagę na ich sposób funkcjonowania. W przypadku wątpliwości lub innych oznak wskazujących na nieprawidłowości  obowiązkiem pracowników jest informowanie swoich przełożonych o tym fakcie. Przygotowywana jest także lista podmiotów korzystających z wód na rzece Odrze, Kanale Gliwickim i Kędzierzyńskim. Trwa również ich kontrola, a sposób wykorzystania przez nich wód podlega sukcesywnej weryfikacji zarówno przez pracowników RZGW jak również Zarządu Zlewni  i Nadzoru Wodnego .


*****************************

Odnosząc się do masowego pomoru ryb w wodach rzeki Odry na odcinku od Oławy (woj. opolskie) w dół rzeki Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że zaistniałych zdarzeń w żaden sposób nie należy łączyć ani utożsamiać z jednostkowym, punktowym wystąpieniem padłych egzemplarzy ryb w Kanale Kędzierzyńskim w połowie lipca br., a tym bardziej z sytuacją mającą miejsce w marcu w Kanale Gliwickim. Przypuszczenia jakoby zdarzenia miały wspólne przyczyny nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Przeczą im przede wszystkim wyniki analiz prób wody, pobieranych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w Opolu i Katowicach, jak również monitoring prowadzony przez służby terenowe Wód Polskich w Gliwicach.Otóż na odcinku rzeki Odry, będącym w administracji RZGW w Gliwicach nie obserwowano padłych ryb oraz innych zwierząt, jak również niepokojących zdarzeń.

Wody Polskie w Gliwicach przypominają, że zarówno Kanał Gliwicki, jak i rzeka Odra na odcinku do stopnia wodnego Ujście Nysy są objęte wzmożonym monitoringiem, a o każdej spostrzeżonej, choćby potencjalnej nieprawidłowości informowane są odpowiednie służby, które podejmują swoje czynności. 

Tym samym Wody Polskie w Gliwicach zwracają uwagę, że wszelkie przypuszczenia zanieczyszczenia wód każdy obserwator może i powinien zgłaszać odpowiednim służbom w tym wojewódzkim inspektoratom ochrony środowiska poprzez całodobowy telefon alarmowy: WIOŚ w Katowicach, nr: 539 344 130 oraz adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; WIOŚ w Opolu, nr: 606 605 052. Im wcześniej inspektorzy podejmą swoje działania tym efektywniejsze będą ich rezultaty.To niezwykle istotne, zwłaszczaw przypadku wód płynących: czas poboru prób wody ma kluczowe znaczenie dla wskazania przyczyny zdarzeń.