Wymiana doświadczeń Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z zakresu zarządzania kryzysowego z ponad setką podmiotów instytucjonalnych, odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo, była częścią zorganizowanego przez Urząd Wojewódzki w Opolu dwudniowego szkolenia, w którym udział wzięli eksperci Wód Polskich w Gliwicach.

Przedmiotowe szkolenie odbyło się w dniach 27-28 października br. w opolskiej miejscowości Pokrzywna. Przedstawiciele RZGW w Gliwicach wraz z kadrą kierowniczą Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednostek samorządu terytorialnego oraz zespolonych służb, inspekcji  i straży wojewódzkich pochylili się nad zagadnieniem roli organów administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obronnym. Przedstawione i omówione zostały także zagadnienia takie jak m.in. rola negocjatora policyjnego w sytuacjach kryzysowych, działania administracji publicznej na wypadek wystąpienia zagrożenia w cyberprzestrzeni dla systemów i sieci teleinformatycznej administracji publicznej czy budowa odporności państwa na działania hybrydowe.

Spotkanie było okazją do przedyskutowania wielu aspektów dotyczących bezpieczeństwa. Współdziałanie jednostek publicznych w tym aspekcie jest niezwykle istotne. Również Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nieustannie dąży do wymiany wiedzy, dzięki czemu możliwe jest zacieśnienie współpracy z innymi podmiotami i tym samym zwiększanie poziomu zapewnianego bezpieczeństwa w obszarach stanowiących istotę służby publicznej Gospodarstwa.