Jaz na rzece Bytomce w Zabrzu, położony w pobliżu ul. Młyńskiej odzyskuje pełną funkcjonalność. Wszystko dzięki remontowi obiektu, który właśnie zmierza ku końcowi. Wody Polskie w Gliwicach zaplanowały finalizację zadania na koniec listopada 2022 roku.

Prace remontowe, które rozpoczęły się w marcu 2022 r., prowadzone były w ramach przedsięwzięcia pn. „Remont jazu stałego na rzece Bytomce w km 9+470 m. Zabrze”. W ich czasie wykonano szereg działań, dzięki którym przywrócona zostanie pełna wartość techniczna istniejącego i wysłużonego już, zdekapitalizowanego obiektu oraz zapewniona zostanie jego odpowiednia trwałość.

W trakcie dziewięciu miesięcy prac rozebrano żelbetowe elementy jazu. Co więcej, wykonano remont elementów konstrukcyjnych budowli wraz z elementami zabezpieczającymi przed filtracją, a także umocnień dna i skarp powyżej oraz poniżej obiektu, co umożliwi zapewnienie ochrony przed zniszczeniami. Działania obejmowały również odnowę korpusu obwałowania lewego brzegu rzeki w bezpośrednim sąsiedztwie jazu, dzięki czemu remontowany odcinek chroniony będzie przed szkodliwym działaniem wód w przypadku wystąpienia wezbrań. Za sprawą finalizowanych prac zwiększyło się bezpieczeństwo mieszkańców osiedla w jednej z najstarszych zabrzańskich dzielnic - Biskupicach.

Realizacja takich zadań, jak modernizacje, remonty istniejących urządzeń piętrzących oraz budowa nowych, sprzyjają rozwojowi retencji korytowej. Jazy występujące na rzece pełnią istotne funkcje, m. in. w procesie nawadniania terenów rolniczych, odbudowy zasobów wód gruntowych, przeciwdziałania skutkom suszy, a także poprawy bioróżnorodności. Ponadto ich sprawne działanie daje większe bezpieczeństwo w czasie wezbrania. Jazy, ulokowane na szlakach żeglugowych zapewniają także stały poziom wód dla przeprawy jednostek pływających.

Wykonawcą prac jest RPM Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3.698.280,41 zł brutto (stan na dzień 03.11.2022).