Pod patronatem honorowym Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odbywa się XL Międzynarodowy Rejs Przyjaźni PTTK pn. „Odra 2019 – rzeka, która łączy”. 21 czerwca uczestnicy wydarzenia wyruszyli na wody Kanału Gliwickiego, by z lokalnej mariny rozpocząć wyprawę do Szczecina. Armada kilkudziesięciu jednostek na trasie swojej przeprawy odwiedzi blisko 30 lokalizacji, a wszystko w jubileuszowym roku obchodów 200 rocznicy podpisania Protokołu Bohumińskiego, regulującego żeglugę na Odrze. Intencje tego strategicznego dokumentu z 1819r., ujęte m.in. w słowach: Zagospodarowanie Odry należy przeprowadzić tak aby: zachować dwoistą właściwość nurtu rzeki z jednej strony dużą wodę powodziową bez szkód rzeką przeprowadzić, z drugiej przy niskiej wodzie głębokość odpowiednią dla transportu wodnego osiągnąć, wyrażały główne funkcje Odrzańskiej Drogi Wodnej. Dziś szlak przechodzi kompleksowe prace modernizacyjne, skupione głównie na kluczowych obiektach hydrotechnicznych, umożliwiających żeglugę oraz zachowanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Uczestnicy Rejsu Przyjaźni przepłyną m.in. przez Opole, Brzeg, Oławę, Wrocław, Ścinawę, Słubice, Kostrzyń nad Odrą, Widuchową i Szczecin. Rejsowi, promującemu Odrzańską Drogę Wodną towarzyszyć będzie zwiedzanie miast na szlaku, wodniacki biwak oraz rozmowy na temat żeglugi śródlądowej.

 

fot. Marina Gliwice