Mapa drogowa – VI aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Wody Polskie przygotowały „Mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych" (VI AKPOŚK) oraz nową wersję wytycznych do wyznaczania, zmiany lub likwidacji aglomeracji ściekowych. Dokumenty te zawierają szczegółowy harmonogram prac oraz założenia i warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby aglomeracja została prawidłowo wyznaczona, a zaplanowane przez nią inwestycje zostały ujęte w szóstej aktualizacji programu. Publikacja mapy i wytycznych poprzedzona została inicjacją cyklu szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie przeprowadzanych celem ujednolicenia procesu opiniowania aktów prawa miejscowego dotyczących aglomeracji ściekowych.

 

Pliki do pobrania:

  1. Mapa drogowa dla VI AKPOŚK
  2. Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji aglomeracji (2019)