Zajęcia praktyczne, wymiana doświadczeń służb, wykłady eksperckie, a wszystko na wodach zbiornika wodnego Łąka. Tak w dużym skrócie wyglądały ćwiczenia kluczowych formacji i służb dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, które odbyły się w przy zaangażowaniu gliwickich Wód Polskich w dniach 5 i 23 lipca 2019r.

Zbiornik wodny Łąka, położony w powiecie pszczyńskim stał się bardzo dobrym miejscem do szkolenia dla służb, a zwłaszcza dla dowódców Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Katowicach oraz kadry 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Głównym celem trwających dwa dni praktycznych i teoretycznych zajęć było sprawdzenie i udoskonalenie zdolności reagowania służb na zagrożenia w trakcie powodzi, przeciwdziałanie którym jest niezwykle ważne dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

W czasie pierwszej, teoretycznej części treningu Strażacy oraz Terytorialsi mieli okazję, aby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu urządzeń i budowli hydrotechnicznych, gospodarowania wodą na tych obiektach w czasie powodzi, zadań służb Wód Polskich w czasie wezbrań i podtopień oraz prowadzenia działań zapobiegających powodziom. Informacjami z tego zakresu w czasie wykładu podzielił się ekspert gliwickich Wód Polskich w zakresie bezpieczeństwa, Pan Janusz Majewski.

Drugi etap ćwiczeń polegał na praktycznej symulacji działań, podejmowanych w celu przeciwdziałania zagrożeniu powodziowemu oraz zwalczaniu skutków ich wystąpienia. Blisko stu uczestników przećwiczyło na wodach zbiornika Łąka scenariusze operacyjne, dzięki czemu potwierdzono przygotowanie służb do prowadzenia akcji, związanych z ochroną ludności i mienia przed skutkami tego groźnego żywiołu.

- Wody Polskie ceniąc pracę formacji chętnie włączają się w organizację działań prewencyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego, takich jak ćwiczenia, manewry terenowe, wykłady teoretyczne, które w przyszłości znacząco usprawniają współpracę służb. Bezpieczeństwo mieszkańców terenów nadrzecznych stanowi priorytet gliwickich Wód Polskich, zaś organizacja ćwiczeń, takich jak połączone przedsięwzięcie Wojsk Obrony Terytorialnej, Straży Pożarnej i Wód Polskich, sprawiają że ten priorytet łatwiej jest realizować – zaznacza Łukasz Lange, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Zaangażowanie służb oraz przygotowanie pracowników Wód Polskich do reagowania w sytuacjach kryzysowych okazało się niezwykle ważne w czasie tegorocznego majowego wezbrania, zwłaszcza w regionie wodnym Małej Wisły.