Gliwickie Wody Polskie informują, iż służby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach po wystąpieniu w sobotę 14 września 2019r. awarii pompowi ścieków w Jaworznie, prowadziły bieżący monitoring sytuacji oraz pozostawały w pełnej dyspozycji. Uszkodzeniu uległa tłocznia w pompowni ścieków, które powinny być przepompowywane do oczyszczalni Dąb w Jaworznie. Zlewnia w tym miejscu odbiera ścieki z czterech dzielnic w zabudowie jednorodzinnej.

Część ścieków z uszkodzonej przepompowni początkowo trafiała do koryta rzeki Przemszy przelewem burzowym z prędkością ok. 30m3/h. W niedzielę, 15 września w godzinach wieczornych zablokowano przelew burzowy od strony pompowni, zaś całość ścieków beczkowozami trafia do oczyszczalni. Do wód rzeki Przemszy nie dostają się zanieczyszczenia. Nie ma również zagrożenia dla ujęć wody poitnej. Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. przystąpiły w poniedziałek 16 września w godz. porannych do usuwania awarii. W miejscu zdarzenia Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach pobrał próbki wody, które podlegają analizie. Służby Wód Polskich pozostają w stałym kontakcie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach oraz jaworznickimi wodociągami. Interwencja Wód Polskich została podjęta bezzwłocznie po uzyskaniu informacji od właściwych jednostek terenowych. Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. dokonując zrzutu ścieków do koryta rzeki Przemszy nie poinformowały o tym fakcie zarządcy cieku - gliwickich Wód Polskich.