Dobiega końca II Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu. Frekwencja podczas wydarzenia (obecnych było blisko 1000 uczestników!) potwierdziła jak ważnym zagadnieniem jest możliwość rozwoju żeglugi śródlądowej w kraju. W trakcie 3-dniowego zjazdu miało miejsce wiele wystąpień i paneli dyskusyjnych, w trakcie których znamienici goście mieli możliwość rozmów na temat m.in. prac nad programami dla Odry i Wisły, możliwościami rozwoju tej gałęzi transportu czy perspektywy wprowadzania innowacyjnych rozwiązań związanych z nawigacją. Podczas kongresu zawarta została także umowa na zaprojektowanie Stopnia Wodnego Ścinawa na Odrze. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Marek Gróbarczyk podczas swojego wystąpienia wyraził chęć organizacji trzeciego już kongresu w nadchodzącym roku 2020. Zaangażowanie uczestników oraz ich żywe zainteresowanie perspektywami żeglugi po śródlądziu wraz z efektami dotychczasowych działań (zawarcie Listu Intencyjnego odnoszącego się do promocji żeglugi śródlądowej, turystyki wodnej oraz racjonalnego korzystania z zasobów wodnych, a także finalizacja wspomnianej umowy) dowodzą, iż Kongres Żeglugi to nie pojemne hasła lecz wstęp do rzeczowej i wytężonej pracy.