Dnia 20.09.2019r. w Gliwicach odbyło się kolejne spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS). Eksperci m.in. z gliwickich Wód Polskich oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej spotkali się z mieszkańcami i samorządowcami z terenów Śląska i Opolszczyzny. Wystąpienia oraz towarzysząca im debata, poświęcona proponowanym działaniom zmierzającym do zwiększenia retencji i zminimalizowania skutków suszy, wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników.

Konsultacje społeczne projektu PPSS, odbywające się w ramach prowadzonego przez PGW Wody Polskie projektu Stop suszy! potrwają jeszcze pół roku - do 15 lutego 2020 r. Szczegółowe informacje na temat spotkań dostępne są m.in. na stronie www.stopsuszy.pl. Opracowany projekt to pierwszy tak kompleksowy dokument dotyczący walki z suszą w Polsce. Jest on dostępny na stronie www.konsultacjesusza.pl i www.stopsuszy.pl.

Każdy może wnieść swoje uwagi i wnioski poprzez specjalnie przygotowany dla tego celu formularz, do czego serdecznie zachęcamy.