Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2019 r. Zarządzenia nr 1/2019 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków poleca jego treść uwadze użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej.

 Zarządzenie 1/2019