Z udziałem przedstawicieli gliwickich Wód Polskich odbyła się w dniu 24.10.2019r. w Opolu odprawa szkoleniowo-koordynacyjna z osobami odpowiedzialnymi za organizację służb dyżurnych oraz Systemu Zarządzania Kryzysowego w podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia SZ jednostkach wojskowych. W ćwiczeniach ze strony PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach udział wzięli Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Abdullah Al-Selwi oraz Kierownik Działu Eksploatacji ZZ, Dariusz Lubojański, natomiast z ramienia 10 Brygady Logistycznej z Opola m.in. płk Sławomir Specjalski – Szef Dyżurnej Służby Operacyjnej Inspektoratu Wsparcia, ppłk Marek Ślesik – Szef Wydziału Zarządzania Kryzysowego Inspektoratu Wsparcia oraz płk Szymon Lepiarz – Dowódca 10 Brygady Logistycznej z Opola. Uczestniczyli oni w pokazach i praktycznych manewrach zorganizowanych na strategicznych obiektach ochrony przeciwpowodziowej miasta Opole, przede wszystkim na hydrowęźle opolskim w rejonie ul. Kochanowskiego, na bramach na Młynówce oraz na odrzańskim Kanale Ulgi. Uczestnicy wzięli udział w napełnianiu Śluzy Opole, zakładaniu Szandorów czy pokazie zamknięcia Dolnej Bramy na Kanale Młynówka oraz wizycie studyjnej w galerii jazu Stopnia Wodnego Opole. Przeprowadzona odprawa to jedno z działań realizowanych w ramach stałej współpracy Wód Polskich ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo Obywateli.