Dobiegł końca II etap inwestycji rozbudowy pompowni wałowej Ciechowice, realizowany przez gliwickie Wody Polskie. Całościowa modernizacja obiektu zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe terenów położonych w prawobrzeżnej dolinie rzeki Odry na obszarze powiatu raciborskiego (miejscowości takich jak: Łęg, Zawada Książęca, Ciechowice, Nędza czy dzielnica Raciborza – Markowice). Mieszkańcy tych nadodrzańskich terenów mają w pamięci dotkliwe sutki powodzi tysiąclecia oraz tej z 2010r. Z myślą o ich bezpieczeństwie Wody Polskie podejmują szereg działań minimalizujących ryzyko wezbrania.

Podczas pierwszego etapu prac modernizacyjnych pompowni Ciechowice, funkcjonującej w prawie niezmienionej formie od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, w roku 2016 wymieniono rurociągi tłoczone w części podziemnej obiektu. W ramach kluczowego, II etapu - zastąpiono jedną z czterech nieekologicznych pomp nową, całkowicie zatapialną, bezobsługową i przyjazną środowisku. Ponadto, rozbudowano i wyremontowano budynki stacji pomp i pomieszczenia socjalne, wymieniono także systemy sterowania i automatyki oraz instalacje elektryczne. Całość prac zrealizowano kosztem 4 079 988‬ zł.

Niezadowalający stan pompowni Ciechowice nie pozwalał Wodom Polskim na pewność co do bezawaryjności obiektu. Aby uzyskać ten efekt zaplanowano III etap modernizacji. W jego ramach RZGW w Gliwicach wymieni pozostałe trzy pompy. Sterowanie nimi będzie odbywać się w sposób automatyczny oraz ręczny. Modernizacja umożliwi osiągnięcie przez obiekt optymalnej wydajności przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia prądu, pozwoli także na wyeliminowanie zagrożenie dla środowiska naturalnego, dzięki zmianie systemu smarowania. Zakończenie prac przewiduje się na koniec bieżącego roku.