Trwają prace budowlane na zbiorniku Racibórz Dolny. Obecnie Wykonawca, tj. konsorcjum firm Budimex S.A. (lider) i Ferrovial Agroman S.A. prowadzi rozbiórkę jazu Studzienna, zwanego potocznie śluzą RAFAKO, porządkuje czaszę zbiornika, wdraża system Aparatury Kontrolno-Pomiarowej (AKPiA), kontynuuje budowę dróg serwisowych oraz realizuje roboty wykończeniowe na zaporach.

Prace budowlane na zbiorniku Racibórz Dolny potrwają do końca maja br. Choć powstający polder osiągnął swoją funkcjonalność z końcem stycznia 2020 roku i zapewnia realizację swojego podstawowego celu, jakim jest ochrona przeciwpowodziowa dla blisko 2,5 mln mieszkańców trzech nadodrzańskich województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, Wykonawca kontynuuje pozostałe prace. Między innymi prowadzona jest rozbiórka jazu Studzienna, która osiągnęła 70% zaawansowania. Obiekt nie pełni już żadnej funkcji hydrotechnicznej, a jego rolę dla gospodarki wodnej przejęły budowle zbiornika Racibórz Dolny.

Inwestycja gwarantuje bezpieczeństwo takim miejscowościom jak Racibórz, Kędzierzyn-Koźle czy Opole a także zmniejsza zagrożenie powodzią na obszarach położonych poniżej, takich jak miasta Brzeg, Oława czy Wrocław. W toku prowadzonej inwestycji zrealizowano dotychczas budowę kluczowych obiektów projektu, jakimi są m.in. Budowla Przelewowo-Spustowa oraz Upust do Odry Miejskiej.

Powstający obiekt hydrotechniczny stanowi ważny element ochrony przeciwpowodziowej górnego dorzecza Odry. Dzięki jego funkcjonowaniu możliwym będzie obniżenie poziomu wód podczas katastrofalnego wezbrania, zapobiegając w ten sposób możliwości wystąpienia powodzi podobnej do tej z 1997r. Polder o powierzchni ponad 26km2 obejmie swoim oddziaływaniem obszar ok. 600km2.

Projekt budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny – polder jest współfinansowany ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, funduszy unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Budżetu Państwa oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.