Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, iż w związku z pandemią koronawirusa i ryzykiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wszystkie jednostki PGW WP pozostają zamknięte dla interesariuszy zewnętrznych do odwołania. Wszelkie sprawy związane z kompetencjami jednostki będą procedowane korespondencyjnie: pocztą tradycyjną i elektroniczną. W związku z powyższym informujemy również, że zawiesza się publiczne otwarcie ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na czas wskazanych ograniczeń. Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie.