W związku z dynamiczną sytuacją hydrologiczną w południowej części naszego kraju w dniu 22.06.2020 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się posiedzenie wojewódzkiego sztabu kryzysowego oraz konferencja prasowa poświęcona podejmowanym działaniom przeciwpowodziowym w woj. opolskim. W spotkaniu udział wzięli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pani Anna Moskwa, Wojewoda Opolski Pan Adrian Czubak, prezes Wód Polskich Pan Przemysław Daca, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Pan Mirosław Kurz oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Pani Aleksandra Drescher.

Intensywne opady utrzymują się nad Polską oraz Republiką Czeską od zeszłego czwartku. Sytuacja skutkuje podniesieniem się stanu wód na Odrze oraz w jej zlewni. Poziomy alarmowe na rzekach zostały przekroczone na kilku wodowskazach, obecnie m.in. Racławice Śląskie, Branice, Racibórz-Miedonia, Krzyżanowice, Chałupki i Jawiszowice.

W związku z bieżącą sytuacją Polskie w Gliwicach wdrożyły procedurę stałego dyżuru Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej w RZGW w Gliwicach, w Zarządzie Zlewni w Opolu, w Gliwicach oraz w nadzorach wodnych oraz pozostają w stałym kontakcie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, z centrami zarządzania kryzysowego w powiatach oraz ze służbami w regionie. Ponadto, podjęły decyzję o zamknięciu żeglugi na odcinku drogi wodnej rzeki Odry od km 51+000 do km 181+300 z uwagi na przekroczenie stanów ostrzegawczych na wodowskazie Miedoni. W pracy przy ochronie przeciwpowodziowej udział bierze ok. 200 pracowników tej jednostki.

Kluczowa dla bieżącej sytuacji jest gotowość infrastruktury na przeciwdziałanie powodzi – wałów powodziowych, stopni wodnych, przepompowni a także zbiorników wodnych i suchych polderów przeciwpowodziowych. Wody Polskie prowadzą bieżący jej monitoring. Gotowe na przejęcie nadmiaru wody są zbiornik Buków i Racibórz Dolny.

Pracę rozpoczęły zbiorniki Jarnołtówek na rzece Złoty Potok w gminie Prudnik, Kluczbork na rzece Stobrawie w gminie Kluczbork oraz Turawa na Małej Panwi. Wody Polskie wraz ze strażą pożarną zamontowały zamknięcia szandorowe w Gminie Dobrzeń oraz w Opolu. Zamknięte zostały bramy przeciwpowodziowe na Młynówce w Opolu, położone zostały także jazy w administracji Zarządu Zlewni Opole. Przedstawiciele PGW WP są w kontakcie również ze służbami wojewody oraz czeskimi służbami (Povodi Odry). Taką relację z sytuacji zdali na spotkaniu przedstawiciele Wód Polskich. Adrian Czubak, Wojewoda Opolski podziękował Wodom Polskim i służbom za zaangażowanie oraz podjęte działania w celu uniknięcia powodzi.

Prognoza rozwoju sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej wskazuje, że fala powodziowa dotrze do Opola we wczesnych godzinach popołudniowych w dniu 23.06.2020 r.