Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Przemysław Daca Prezes Wód Polskich oraz przedstawiciele Rządu RP, władz samorządowych, Banku Światowego i innych organizacji i firm zaangażowanych w budowę obiektu, wzięli dziś udział w ceremonii odbioru Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze.

- Formalnie ta inwestycja jest zakończona. Nie trzeba wyjaśniać, ile znaczy dla mieszkańców województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, których dotknęła powódź z 1997 i 2010 roku – podkreślił w swoim wystąpieniu Minister Marek Gróbarczyk. Minister wyjaśnił również, że droga do sfinalizowania budowy zbiornika nie była łatwa, niemniej zobowiązanie społeczne, związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa powodziowego blisko 2,5 mln mieszkańców, zostało dotrzymane.

Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podczas ceremonii otwarcia zbiornika Racibórz Dolny powiedział, że jest on teraz największą budowlą hydrotechniczną w kraju. Podkreślił, iż Wody Polskie zakończyły budowę tego obiektu, ale obecnie realizują wiele innych ważnych inwestycji przeciwpowodziowych na terenie kraju. Z kolei Czesław Burek, Wójt Gminy Lubomia podkreślił dobrą współpracę samorządowców i rządu w sprawie przesiedlenia mieszkańców wsi Nieboczowy, na której terenie powstał polder. – Trzeba pamiętać, że zbiornik ochronił też 700, osób, które wcześniej tu były osiedlone. Można powiedzieć, że ocalił małą ojczyznę. Zwykle przesiedlenia kojarzą się z krzywdą i traumą, ale tutaj, dzięki współpracy samorządu oraz administracji państwowej, gmina Lubomia stała się beneficjentem inwestycji – podkreślił w swoim wystąpieniu Wójt gminy. Zebrani podziękowali również wykonawcy prac – firmie Budimex, która zrealizowała prace budowlane.

Po tym wydarzeniu w sali Zamku Piastowskiego w Raciborzu kontynuowano spotkanie, które stało się okazją do wspólnych podsumowań. W trakcie konferencji doceniono wagę, jaką inwestycja pełni dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego południowej i południowo-zachodniej Polski oraz podkreślono ogrom pracy, jaki został włożony w jej realizację. Podczas spotkania głos zabrał Pan Mirosław Kurz, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, poruszając tematykę Raciborskiego Polderu jako elementu zabezpieczenia przeciwpowodziowego dorzecza Górnej i Środkowej Odry oraz Pan Piotr Suproń, Dyrektor Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, omawiając Budowę Zbiornika Racibórz Dolny na tle inwestycji w ramach POPDOW.

W czasie spotkania głos zabrali również Główny Projektant Zbiornika, Pan Jerzy Matuszewski przedstawiając zagadnienie Zbiornika Racibórz Dolny – od koncepcji do projektu, a także Pan Wiktor Jurkiewicz, Kierownik Projektu z AECOM Sp. z o.o., który wygłosił prezentację pn. Między projektem a sposobem realizacji. Podczas konferencji przedstawione zostało także zagadnienie zatytułowane Realizacja inwestycji kluczowej dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dorzecza Górnej Odry –Zbiornik Racibórz Dolny – przez Prezesa Zarządu i dyrektora generalnego Budimex S.A. oraz Dyrektora na Europę Ferrovial Agroman, Pana Dariusza Blochera, podjęto również temat Programu przesiedleń jako nieodzownego elementu inwestycji? – który został poruszony poprzez Pana Wojciecha Wieczorka (Konsultanta ds. RAP) z Biura Inwestycji i Nieruchomości DWA. Z kolei Relokacja miejscowości z czaszy Zbiornika Racibórz – to tytuł prezentacji wygłoszonej przez Wójta Gminy Lubomia, Pana Czesława Burka.

Zbiornik Racibórz Dolny jest obecnie największym obiektem hydrotechnicznym w Polsce. Jego zadaniem jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla 2,5 mln mieszkańców w aż trzech województwach: śląskim, opolskim i dolnośląskim. Zbiornik ma pojemność 185 mln m3 i  jest w stanie zredukować falę powodziową o skali porównywalnej do katastrofalnej fali z 1997 roku. Inwestycja została zrealizowana z funduszy Banku Światowego, środków unijnych, funduszy Banku Rozwoju Rady Europy, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu państwa

Projekt budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny – polder jest współfinansowany ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, funduszy unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Budżetu Państwa oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.