Celem rozwoju i usprawnienia śródlądowej drogi wodnej na Odrze w dniu 31.12.2020 r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Mirosław Kurz podpisał zdalnie z Prezesem firmy wykonawczej PORR S.A. Piotrem Kledzikiem Umowę na wykonanie robót budowlanych na śluzie na stopniu wodnym Januszkowice w województwie opolskim.

Prace realizowane będą w ramach Projektu pn. „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów”. Zakres przedmiotowych robót obejmuje przebudowę istniejącej śluzy małej poprzez jej częściową rozbiórkę i budowę w jej miejscu nowej śluzy o parametrach 190m długości użytkowej i 12m szerokości użytkowej wraz z wyposażeniem technicznym, mechanicznym i hydraulicznym oraz przebudowę istniejącej komory pociągowej. W ramach prac na obiekcie wykonana zostanie także regulacja prawego brzegu rzeki Odry poniżej jazu i wylotu z MEW na stopniu wodnym wraz z wykonaniem opaski brzegowej i przebudową tamy rozdzielczej od wody dolnej, jak również modernizacja infrastruktury i obiektów towarzyszących.

Modernizacja śluzy, podjęta z uwagi na jej intensywną eksploatację, przyczyni się do uzyskania przez administratora obiektu pewności co do bezpieczeństwa jego użytkowania, zarówno przez użytkowników jak i obsługę. Rezultatem zrealizowanej inwestycji będzie także większe wykorzystanie przyjaznego środowisku transportu i utrzymanie parametrów śródlądowych dróg wodnych.

Przekazanie placu budowy planowane jest na pierwszą połowę stycznia 2021 r., tak aby Wykonawca mógł bezzwłocznie rozpocząć prace. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na IV kwartał 2023 r. Całkowita jej wartość to 171,52 mln zł. Projekt współfinansowany jest z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020.