Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z obowiązującymi procedurami na stronie Wód Polskich w Gliwicach w zakładce Strefa klienta/Załatw sprawę zamieszczone zostały informacje dotyczące zasad gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Zachęcamy do zapoznania się z przedmiotowymi wytycznymi.