Odprawa terenowa w Opolu dnia 22.02.2021 r. stała się okazją do przekazania prasie informacji o obecnej sytuacji hydrologicznej w regionie. W spotkaniu oraz briefingu prasowym ze strony Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udział wzięli Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Mirosław Kurz, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Mariusz Przybylski oraz Kierownik Stopnia Wodnego Opole, zarządzający pracą Zespołu Wsparcia Technicznego Michał Zazulak.

- Stała współpraca prowadzona z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach sprawdziła się również w miesiącu lutym, gdy Wody Polskie na bieżąco monitorowały stany wód. Dzisiejsze spotkanie spowodowane jest spodziewanym ociepleniem, jednak informujemy, że na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia powodzią – powiedział wojewoda opolski, Adrian Czubak, zwracając także uwagę na gotowość swoich służb do akcji odśnieżania dachów, tak aby sytuacja pozostała pod kontrolą.

- Skok temperatury o prawie 30 stopni w ciągu tygodnia sprawił, że brakuje nam typowego przedwiośnia. Taka sytuacja spowodowała konieczność kruszenia lodu na Odrze, akcja ta dobiega już jednak końca, jest bezpiecznie – powiedział z kolei Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Mirosław Kurz, Dyrektor RZGW Gliwice podczas spotkania z dziennikarzami zwrócił natomiast uwagę na gotowość do działania służb Wód Polskich – Mogę zatem Państwa uspokoić. W gotowości pozostają wszystkie zbiorniki w zlewni Górnej Odry, w tym Buków i Racibórz Dolny. Nasi pracownicy pełnią stałe dyżury; blisko 200 specjalistów RZGW w Gliwicach czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców Opolszczyzny.

Sytuację na rzekach na obszarze administracji RZGW we Wrocławiu scharakteryzował natomiast Dyrektor Mariusz Przybylski.

Wyższe temperatury i związana z nimi odwilż skutkują podniesieniem się stanu wód zarówno w dorzeczu Odry i jak Wisły. Zjawisko to obserwowane jest zwłaszcza na mniejszych dopływach Odry na terenie Opolszczyzny. Ocieplenie nie przyniosło jednak raptownych roztopów, nie występuje także zagrożenie zatorowe, sytuacja w regionie pozostaje więc w dalszym ciągu stabilna.

Stany wód w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Stany ostrzegawcze przekroczone zostały na wodowskazach Kozłowa Góra (Brynica), Brynica (Brynica), Mizerów-Borki (Pszczynka), Grabówka (Bierawka), Krzywa Góra (Budkowiczanka), Domaradz (Bogacica) oraz Karłowice (Stobrawa), co spowodowane jest topnieniem dużej ilości śniegu. Sytuacja pozostaje jednak pod kontrolą i nie powoduje na chwilę obecną ryzyka wezbrania.

Pomimo uspokajających prognoz oraz stabilnej sytuacji specjaliści Wód Polskich w Gliwicach pełnią codzienne dyżury i monitorują na bieżąco sytuację meteorologiczną i hydrologiczną, pozostając w gotowości na wypadek wystąpienia nawet najgorszego scenariusza, związanego z możliwym nagłym wzrostem temperatur w Czechach i intensywnym topnieniem lodu na czeskim odcinku Odry, połączonym z nawalnymi opadami deszczu. Ryzyko ziszczenia się takiej sytuacji nie jest jednak duże. Gotowe na ewentualne piętrzenie pozostają zbiorniki znajdujące się w administracji RZGW w Gliwicach, w tym poldery Buków i Racibórz. Pracownicy RZGW w Gliwicach pozostają w stałym kontakcie ze służbami terenowymi.