Dnia 16 kwietnia 2021 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach zakończył się pierwszy etap weryfikacji ankiet sprawozdawczych, dotyczących realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2020.

Zgodnie z art. 89. ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 t.j.), gminy wiodące w aglomeracjach zobligowane są do przedłożenia Wodom Polskim, corocznie nie później niż do 28 lutego, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły.

Wstępna analiza otrzymanych sprawozdań wykazała, że wszystkie aglomeracje z obszaru administrowanego przez RZGW w Gliwicach przekazały przedmiotowe sprawozdania. Jedynie 27 aglomeracji spośród 126, przekazało poprawnie wypełnione sprawozdanie. Do pozostałych aglomeracji konieczne było wystosowanie wezwania o uzupełnienie lub wyjaśnienie podanych informacji. W przypadkach, w których aglomeracje nie dokonały poprawy sprawozdania zgodnie ze wskazówkami RZGW, po raz kolejny zwracano się do Gmin zarówno drogą mailową jak i telefoniczną o ich weryfikację.

Poniżej znajdują się szczegółowe dane dotyczące pierwszego etapu weryfikacji.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Aglomeracje-weryfikacja2021.pdf)Aglomeracje-weryfikacja2021.pdf 155 kB2021-04-22 14:012021-04-22 14:01