Wody Polskie w Gliwicach prezentują informację o aktualnej sytuacji hydrologicznej w regionie Małej Wisły i Górnej Odry.

 

Aktualizacja, 14 maja 2021r., godz. 15:35

Komunikat nawigacyjny nr 10/2021

Na podstawie art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 r. poz. 284.) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że  z uwagi na przekroczenie stanu ostrzegawczego na wodowskazie Racibórz - Miedonia od dnia 14.05.2021r. od godziny 15:00 zamyka dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną w km 51+000 (Miasto Racibórz) - 181+300 (Granica RZGW Gliwice).

Armatorów prosimy o ustawienie swoich obiektów w bezpiecznych miejscach

**************************************************************

Aktualizacja, 14 maja 2021r., godz. 12:45

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 stopnia.

W związku ze spływem wód opadowych, na odcinku górnej Odry stany wody układają się w strefie wody wysokiej, lokalnie w strefie powyżej stanu ostrzegawczego.

**************************************************************

Aktualizacja, 14 maja 2021r., godz. 11:45

Zaledwie w przeciągu trzech godzin w powiecie raciborskim (Górny Śląsk) wczoraj spadło tyle wody co zazwyczaj w ciągu miarowego opadu w czasie całej doby. Intensywny deszcz, który towarzyszył nawałnicy zmienił spokojne lokalne potoki w rwące rzeki. Skutki ulewy odczuli mieszkańcy głównie powiatu raciborskiego, choć niespokojnie było także w okolicach Wodzisławia Śląskiego.

W dniu 13 maja 2021 r. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich w Gliwicach otrzymało zgłoszenia dotyczące podtopień na terenie Nadzoru Wodnego Rybnik oraz Nadzoru Wodnego Racibórz. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach uczestniczył w pracach w terenie.

W miejscowości Bluszczów, Olza, Buków stwierdzono występowanie wody brzegowej i zalewanie terenów przyległych. Woda wystąpił z brzegów cieków Łęgoń I, Łęgoń II i Łęgoń III. Cieki spełniły swoją funkcję odbiorników wód z dopływów usytuowanych w zlewni. 

W Gminie Lubomia z uwagi na przepływy znacznie przewyższające pojemność koryta doszło do wystąpienia wody z brzegów cieku Lubomka/Pleśnica i zalania przyległych terenów mieszkalnych. 

W miejscowości Rydułtowy przy ul. Maczka i Radoszowska, woda wyszła z koryta cieku Nacyna, zalewając posesje i domy mieszkalne.

W gminie i mieście Krzanowice lokalne podtopienia spowodowały zamknięcie drogi.

W Syrynii lokalne podtopienia spowodowały obsunięcie się części boiska w miejscowości Zawada.

W miejscowości Olza  w gminie Gorzyce pracownicy Wód Polskich przeprowadzili kontrolę przeciwpowodziowych wrót wałowych. Obiekt pracuje prawidłowo nie stanowi zagrożenia powodziowego, właściwie przeprowadza wodę z zawala do koryta rzeki Odry.

Stany wody w Regionie Wodnym Górnej Odry oraz Małej Wisły kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Stany ostrzegawcze odnotowano jedynie na posterunkach wodowskazowych Racibórz-Miedonia (z trendem malejącym) oraz Grabówka (trend niezmienny). Brak stanów alarmowych. W związku z intensywnymi opadami deszczu Starosta Raciborski oraz Starosta Wodzisławski ogłosili alarm przeciwpowodziowy.

Wszystkie zbiorniki administrowane przez RZGW Gliwice posiadają 100% rezerwy powodziowej. W gotowości do pracy pozostają również zbiornik Racibórz Dolny oraz polder Buków.

Prognoza meteorologiczna:

Piątek – sobota: W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C, w rejonach podgórskich od 14°C do 16°C, wysoko w Beskidach od 5°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Zanikające przelotne opady deszczu.

Sobota – niedziela: W dzień zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C, w rejonach podgórskich od 15°C do 17°C, wysoko w Beskidach od 5°C do 8°C. Wiatr słaby, zachodni skręcający na kierunki południowe. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, południowo-zachodni.

Jeżeli prognoza hydrologiczno – meteorologiczna nie ulegnie zmianie to w ciągu najbliższych 72 godzin na terenie RZGW Gliwice nie występuje zagrożenie powodziowe.

**************************************************************

Aktualizacja, 13 maja 2021r., godz. 20.30

Górny Śląsk oraz region wodny Górnej Odry dzisiejszego wieczoru ponownie nękają burze z nawalnym deszczem. Służby Wód Polskich w Gliwicach pozostają w terenie i podejmują czynności. Pracę rozpoczęły przepompownie zbiornika Racibórz Dolny: Lubomia i Buków oraz upust Pogrzebień. Przerzucą one nadmiar wód ze zbiorników towarzyszących do czaszy polderu Racibórz Dolny, skąd woda zostanie bezpiecznie odprowadzona do koryta rzeki Odry. Jednocześnie pozwoli to na przyjęcie wód spływających w zlewni do zbiorników przy pomopowniach. Służby Wód Polskich w Gliwicach monitorują sytuację na rzekach w regionie i pozostają w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego w gminach.

Starosta raciborski wprowadził alam powodziowy na trenie powiatu. Na większości rzek na pograniczu powiatów wodzisławskiego i raciborskiego utrzymuje się woda brzegowa - cieki pozostają w korytach. 

**************************************************************

Słuzby Wód Polskich usuwają skutki nawalnego deszczu, który pojawił się w nocy na terenie Nadzoru Wodnego Prudnik. Liczne zatory powstałe w wyniku zebranych gałęzi i śmieci utrudniają przepływ na rzekach Dębowiecki i Trzebiniecki. Aktualnie sytuacja w tych dwóch miejscach jest ustabilizowana.

**************************************************************

Występujące punktowo burze z towarzyszącym im nawalnym opadem deszczu i gradu spowodowały podniesienie stanu wód w korytach rzek w regionie wodnym Górnej Odry. Niespokojny był zwłaszcza wieczór na terenie Raciborszczyzny oraz powiatu głubczyckiego, gdzie stany wód kształtowały się w strefie średniej i wysokiej z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Osobłodze na posterunku wodowskazowym w Racławicach Śląskich. Na rzece Opawie przekroczony został stan ostrzegawczy.

Stosunkowo duże opad atmosferyczny, występujące w krótkim czasie spowodowały spływ wód, głównie z pól i lokalne podtopienia posesji oraz infrastruktury drogowej w miejscowościach Ściborzyce Małe, Lisięcice oraz na terenie miejscowości Borucin. Na głównych ciekach naturalnych w zlewni Górnej Odry, takich jak m.in.: Osobłoga, Prudnik, Złoty Potok, Jarnołtówek utrzymano reżim koryt rzecznych i nie doszło do wezbrań.

Aktualnie dwa stany ostrzegawcze odnotowano jedynie na wodowskazie Branice na Opawie oraz Bocznym korycie Opawy. W obydwu miejscach zaobserwować można trend malejący i stabilizującą się sytuację.

W regionie Małej Wisły sytuacja jest ustabilizowana. Nie odnotowano stanów ostrzegawczych i alarmowych.

Służby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach pozostają w kontakcie z lokalnymi władzami oraz służbami zarządzania kryzysowego poszczególnych gmin. Informujemy także, że wszystkie zbiorniki przeciwpowodziowe mają zachowaną rezerwę powodziową, a poldery są przygotowane do pracy.